Όροι και Προϋποθέσεις - 15 μέρες ΔΩΡΕΑΝ Δοκιμή
 • Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για ΝΕΕΣ συνδρομές.
 • Για να ενεργοποιήσετε τη δεκαπενθήμερη (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Cablenet ή μέσο του Order Online.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για τα πακέτα 2play Start 60M + Family TV addon και Internet 50M.
 • Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της Cablenet.
 • Δίνετε μόνο ένας αποκωδικοποιητής ανά υποστατικό για τη δεκαπενθήμερη (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή του πακέτου 2play Start 60M + Family TV addon.
 • Η δεκαπενθήμερη (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή ξεκινά από τη ημέρα εγκατάστασης του εξοπλισμού.
 • Στην περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να αλλάξει το πακέτο του πριν τη λήξη της δεκαπενθήμερης (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμής θα ισχύσουν οι χρεώσεις του πακέτου ή/καιτης πρόσθετης υπηρεσίας που θα επιλέξει.
 • Μετά την πάροδο των 15 ημερών η μηνιαία χρέωση του πακέτου 2play Start 60M συμπεριλαμβανομένου της υπηρεσίας Family TV addon θα είναι €42.80 και του πακέτου Internet 50M €29.90, εκτός και αν ο συνδρομητής έχει ζητήσει τον τερματισμό της συνδρομής του ή έχει επιλέξει άλλο πακέτο υπηρεσιών.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο σε περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο της Cablenet. Μπορείτε να ελέγξετε για κάλυψη στο https://www.cablenet.me/tools/coverage.
 • Πριν από τη λήξη της δεκαπενθήμερης (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμής, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το 130 ή επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Cablenet για να γίνετε συνδρομητής στο πακέτο της αρεσκείας σας. Σε περίπτωση που κάποιος δεν το πράξει*, τότε θα χρεώνετε αυτόματα τη τιμή του πακέτου που έχει ήδη επιλέξει 2play Start 60M + Family TV addon (Τιμή: €42.80/μήνα) ή Internet 50M (Τιμή:€29.90/μήνα).
 • Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την προσφορά πριν από τις 15 ημέρες χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση (εξαιρείται η παράδοση του εξοπλισμού).
 • Αν επιθυμείτε να τερματίσετε, παρακαλώ όπως επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Cablenet. Ο εξοπλισμός (ΑποδιαμορφωτήςModem €59.50, αποκωδικοποιητής €50.00 και Smart Card €14.28) θα πρέπει να επιστραφεί τη μέρα του τερματισμού. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιστραφεί, τότε θα υπάρξει χρέωση €124.18.
 • Η Cablenet έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη δεκαπενθήμερη (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή χωρίς προειδοποίηση.
 • Ο ενδιαφερόμενος πιθανός συνδρομητής πρέπει να αιτηθεί, με τη Cablenet να διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της αίτησης του.
 • Δε χρειάζεται να τερματίσετε τη συνδρομή με τον υφιστάμενο παροχέα σας. Καμία επιπρόσθετη χρέωση. Καμία δέσμευση.

* Τερματισμός πριν από τη 15η ημέρα χωρίς καμία δέσμευση (εξαιρείται ο εξοπλισμός) ή να γίνει συνδρομητής στο πακέτο που επιθυμεί.

Όροι και Προϋποθέσεις - Διαγωνισμός Cablenet-Disney - Μάϊος 2018
 • Διάρκεια διαγωνισμού: από την Παρασκευή 19 Μαΐου 2018 9 π.μ. έως και την Παρασκευή 1η Ιουνίου 5 μ.μ.
 • Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Cablenet και οι οικογένειές τους.
 • Οι νικητές δεν μπορούν να ανταλλάξουν το βραβείο με χρηματικό ποσό.
 • Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ενδιαφέρονται ή δεν αποδεχτούν τα δώρα, αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την Cablenet κατά την απόλυτη κρίση της.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι συνδρομητές της Cablenet. Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες πρέπει να δηλωθούν για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή στον διαγωνισμό.
 • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς της εταιρείας Walt Disney.
 • Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην σελίδα της Cablenet στο Facebook και παράλληλα θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο Instagram μέχρι τις 5 Ιουνίου 2018.
 • Οι νικητές θα πρέπει να παραλάβουν τα δώρα τους από τα Κεντρικά γραφεία της Cablenet στη διεύθυνση Αγίου Νικολάου 41-49, Τ.Κ. 2408, Έγκωμη, Λευκωσία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22294182. Τα δώρα θα πρέπει να παραληφθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018. Σε περίπτωση που δεν γίνει η έγκαιρη παραλαβή των δώρων, αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την Cablenet κατά την απόλυτη κρίση της.
 • Κατά την παραλαβή των δώρων,θα ληφθεί φωτογραφία των νικητών για μελλοντική χρήση σε διαφημιστικό υλικό.
 • Η ανακοίνωση των τυχερών στη σελίδατης Cablenet στο Facebook θα γίνει μετά από την επιβεβαίωση των τυχερών ότι αποδέχονται το βραβείο και τους όρους.
 • Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι 5 συλλεκτικά σετ τα οποία περιλαμβάνουν: μία συλλεκτική τσάντα που περιλαμβάνει ένα φλιτζάνι με τους χαρακτήρες της σειράς και μία λούτρινη φιγούρα του Huey.
Όροι και Προϋποθέσεις - 24μηνο Συμβόλαιο (24 μήνες σύμβαση 3 μήνες δωρεάν) - Πακέτα 2PLAY-3PLAY-QUATTRO
 • Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές με 24μηνη Σύμβαση στα πακέτα 2play, 3play και Quattro.
 • Η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών για τους πρώτους 3 μήνες μετά από την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών θα παρέχεται δωρεάν. Μετά τους πρώτους 3 μήνες, η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών θα χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογο υπηρεσιών της Cablenet.
 • Στους δωρεάν 3 μήνες δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε Επιπρόσθετη Υπηρεσία καθώς και επιπλέον χρήση εκτός παγίου.
 • Το επιλεγόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση αλλαγής του βασικού πακέτου, η Σύμβαση τερματίζεται άμεσα και η προσφορά παύει να ισχύει.
 • Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται, αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη σύμβαση.
 • Με τη λήξη της προσφοράς, το προσφερόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών και οι τυχόν επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προσφέρονται βάσει του εκάστοτε εν ισχύ Τιμοκατάλογου της Cablenet.
 • Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet.
 • Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών σε είδος (π.χ. δωρεάν μήνες) ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται συγκεκριμένα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης κατά την απόλυτη κρίση της.
 • Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις της Cablenet.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων.
 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 130.
Όροι και Προϋποθέσεις - 24μηνο Συμβόλαιο (24 μήνες σύμβαση 3 μήνες δωρεάν) - Πακέτα QUATTRO
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές με 24μηνη Σύμβαση.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση η φορητότητα αριθμού κινητής τηλεφωνίας στην Cablenet.
 • Η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών για τους πρώτους 3 μήνες μετά από την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών θα παρέχεται δωρεάν. Μετά τους πρώτους 3 μήνες, η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών θα χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογο υπηρεσιών της Cablenet.
 • Στους δωρεάν 3 μήνες δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε Επιπρόσθετη Υπηρεσία καθώς και επιπλέον χρήση εκτός παγίου.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για τα πακέτα υπηρεσιών QUATTRO START 60M και QUATΤRO FAMILY 120M της Cablenet.
 • Το επιλεγόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση αλλαγής του βασικού πακέτου, η Σύμβαση τερματίζεται άμεσα και η προσφορά παύει να ισχύει.
 • Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται, αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη σύμβαση.
 • Με τη λήξη της προσφοράς, το προσφερόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών και οι τυχόν επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προσφέρονται βάσει του εκάστοτε εν ισχύ Τιμοκατάλογου της Cablenet.
 • Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet.
 • Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών σε είδος (π.χ. δωρεάν μήνες) ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται συγκεκριμένα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης κατά την απόλυτη κρίση της.
 • Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις της Cablenet.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων.
 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 130.
Όροι και Προϋποθέσεις - 24μηνο Συμβόλαιο (24 μήνες σύμβαση 2 μήνες δωρεάν)
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για νέες συνδρομές με 24μηνη Σύμβαση.
 • Η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών ξεκινά από την ημερομηνία ενεργοποίησης του.
 • Η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών για τον 13ο και για τον 25ο μήνα μετά την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών θα παρέχονται δωρεάν. Ο 25ος μήνας είναι συνήθως ο 1ος μήνας μετά την αυτόματη 12μηνη ανανέωση της Σύμβασης. Ο Συνδρομητής δικαιούται να τερματίσει τη Σύμβαση χωρίς κόστος μετά την ανανέωση της, βάσει των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Παροχής Υπηρεσιών, με προειδοποίηση 30 ημερών.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για τα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα Υπηρεσιών της Cablenet.
 • Το επιλεγόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση αλλαγής του βασικού πακέτου, η Σύμβαση τερματίζεται άμεσα και η προσφορά παύει να ισχύει.
 • Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται, αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη σύμβαση.
 • Με τη λήξη της προσφοράς, το προσφερόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών και οι τυχόν επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προσφέρονται βάσει του εκάστοτε εν ισχύ Τιμοκατάλογου της Cablenet.
 • Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet.
 • Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών σε είδος (π.χ. δωρεάν μήνες) ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται συγκεκριμένα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης κατά την απόλυτη κρίση της.
 • Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις της Cablenet.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων.
 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 130.
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα Σύμβαση γίνεται σήμερα μεταξύ της Cablenet Communication Systems Ltd, εταιρείας η οποία κατέχει άδεια βάσει του περί Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, ως τροποποιήθηκε, με έδρα τη Λευκωσία (στο εξής «η Εταιρεία») αφ’ ενός και του συνδρομητή τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στο εξής «οι Ειδικοί Όροι») στην πρώτη σελίδα της παρούσας Σύμβασης (στο εξής «ο Συνδρομητής») αφ’ ετέρου, δια της οποίας συμφωνούνται τα ακόλουθα:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Άλλος Παροχέας: Σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκτός από την Εταιρεία, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΓΕΡΗΕΤ: Σημαίνει το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Δίκτυο: Σημαίνει το δίκτυο της Εταιρείας, το οποίο χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και της υποδομής αυτού και τυχόν εξοπλισμού, τερματικών σημείων και καλωδίων που τοποθετούνται εντός ή επί του Υποστατικού του Συνδρομητή.

Εξοπλισμός: Σημαίνει τον εξοπλισμό που αναγράφεται στους Ειδικούς Όρους, καθώς και οποιοδήποτε επιπρόσθετο εξοπλισμό η Εταιρεία δυνατό να παραχωρήσει στον Συνδρομητή για σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών.

Ιδιωτική Χρήση: Σημαίνει σκοπούς ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και γενικά οιασδήποτε προσωπικής φύσεως σκοπούς, με βάση την οποία χρήση απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση ή διάθεση με αμοιβή ή άλλα ανταλλάγματα σε τρίτους.
Νομοθεσία: Σημαίνει οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιλαμβάνει κάθε εκάστοτε σε ισχύ πράξη κανονιστικού περιεχομένου που εκδίδεται δυνάμει αυτού, περιλαμβανομένων και Αποφάσεων, Οδηγιών και Διαταγμάτων του ΓΕΡΗΕΤ.

Σημείο Εγκατάστασης: Σημαίνει τη πρώτη παροχή τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής εγκατάστασης του Yποστατικού ή, όπου εφαρμόζεται ο όρος 3.6. της παρούσας Σύμβασης, τον κεντρικό κατανεμητή τηλεφωνικών καλωδίων του Υποστατικού ή της οικοδομής στην οποία ευρίσκεται αυτό.

υπηρεσίες: Σημαίνει τις υπηρεσίες που γενικά εκάστοτε παρέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (όπως σταθερή και κινητή τηλεφωνία, σταθερή και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση, συνδρομητική και ελεύθερη τηλεόραση), τρόπους πληρωμής (είτε στα καταστήματα της εταιρείας, είτε μέσω τρίτων, είτε ηλεκτρονικά), εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών για τις υπηρεσίες, αναλυτικούς λογαριασμούς ή καταστάσεις για τη χρήση των υπηρεσιών, υπηρεσίες υποστήριξης για οποιεσδήποτε υπηρεσίες (είτε επί τόπου, είτε τηλεφωνικά, είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση) και υπηρεσίες εγκατάστασης και επιδιόρθωσης των Υπηρεσιών.

Υπηρεσίες: Σημαίνει την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που προσφέρει συγκεκριμένα η Εταιρεία στον Συνδρομητή και που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους, καθώς και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες υπηρεσίες δυνατό να προστεθούν μετά από προφορικό ή γραπτό αίτημα του Συνδρομητή προς την Εταιρεία.

Υποστατικό: Σημαίνει την οικία, διαμέρισμα ή άλλο χώρο διαμονής του Συνδρομητή στον οποίο γίνεται η σύνδεση των Υπηρεσιών.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, η παρούσα Σύμβαση ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η παρούσα Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα κατά τη λήξη της για νέα περίοδο δώδεκα (12) μηνών κάθε φορά, εκτός εάν οποιοσδήποτε εκ των Συμβαλλομένων ειδοποιήσει γραπτώς τον έτερο Συμβαλλόμενο τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση της.
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύμβασης ή το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της, κάθε έγγραφο, εξουσιοδότηση και συγκατάθεση προς την Εταιρεία, που είναι απαραίτητο ώστε να καταστεί νόμιμα δυνατή η σύνδεση του με το Δίκτυο και η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο η Εταιρεία εύλογα ζητήσει κατά την κρίση της. Περαιτέρω ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει κάθε εγγύηση, χρηματική ή άλλης φύσεως, που η Εταιρεία δυνατό να ζητήσει κατά την κρίση της. Ουδεμία εργασία για σύνδεση με το Δίκτυο θα αρχίσει προτού ικανοποιηθούν τα ανωτέρω.

3.2. Η Εταιρεία ενεργεί βάσει διαδικασίας που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των Υπηρεσιών εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση ή εξασφάλιση όλων των απαραίτητων και/ή ζητηθέντων εγγράφων, εξουσιοδοτήσεων, συγκαταθέσεων και εγγυήσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Συνδρομητή, ώστε αυτός να έχει γνώση για την πρόοδο της διαδικασίας εγκατάστασης και τυχόν προβλημάτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης ο Συνδρομητής θα δικαιούται να τερματίσει εγγράφως την παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή ο Συνδρομητής φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

3.3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην προβεί σε σύνδεση του Συνδρομητή με το Δίκτυο και/ή να μην ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση που κρίνει ότι ο Συνδρομητής είναι αφερέγγυος ή που ο Συνδρομητής δεν έχει εξοφλήσει ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς του,

(β) σε περίπτωση που το Δίκτυο της Εταιρείας δεν είναι διαθέσιμο ή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι και κατάλληλοι πόροι που να επιτρέπουν τη σύνδεση του Συνδρομητή,

(γ) σε περίπτωση που, λόγω προβληματικής υποδομής στο Υποστατικό, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των Υπηρεσιών ή δεν είναι σε θέση να διασφαλιστεί το επίπεδο ποιότητας που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών ή υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιές ή προβλήματα το Δίκτυο της Εταιρείας ή

(δ) για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία.

Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον Συνδρομητή και η παρούσα Σύμβαση τερματίζεται αυτόματα, χωρίς ο Συνδρομητής να έχει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός όσον αφορά την επιστροφή οποιασδήποτε εγγύησης σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης.

3.4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για φορητότητα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από Άλλο Παροχέα (στο εξής «ο Παροχέας Δότης») προς την Εταιρεία:

(α) Ο Συνδρομητής κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ή το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της, προσκομίζει κάθε έγγραφο ή εξουσιοδότηση που απαιτείται να παρασχεθεί προς την Εταιρεία σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία για να διαβιβασθεί προς τον Παροχέα Δότη ώστε να καταστεί δυνατή η φορητότητα.

(β) Ο Συνδρομητής δεν θα τερματίσει τις παρεχόμενες από τον Παροχέα Δότη τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες πριν να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες Υπηρεσίες από την Εταιρεία.

(γ) Όταν η Εταιρεία ενημερωθεί από τον Παροχέα Δότη, ενημερώνει τον Συνδρομητή για την ημερομηνία φορητότητας και ενεργοποίησης και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για φορητότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
(δ) Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή άλλο πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί στη διαδικασία φορητότητας, περιλαμβανομένης και αδυναμίας φορητότητας, λόγω πράξης ή παράλειψης του Συνδρομητή ή Παροχέα Δότη.
(ε) Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης φορητότητας από μέρους του Συνδρομητή, η Εταιρεία θα δικαιούται, άνευ βλάβης άλλων δικαιωμάτων της, να διεκδικήσει από αυτόν οποιαδήποτε τέλη ή άλλα έξοδα επωμίστηκε κατά την προώθηση της αίτησης του.

3.5. Οι Υπηρεσίες θα συνδεθούν και ο Εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο Σημείο Εγκατάστασης. Είναι υποχρέωση του Συνδρομητή να παρέχει κατάλληλο χώρο για τη σύνδεση και να φροντίζει για την ασφάλεια της, ως επίσης και να προετοιμάσει τον σχετικό χώρο και να εγκαταστήσει την απαραίτητη υποδομή.

3.6. Σε περίπτωση παροχής σύνδεσης μέσω τηλεφωνικού καλωδίου και όπου το Υποστατικό ή η οικοδομή στην οποία ευρίσκεται αυτό διαθέτει κεντρικό κατανεμητή τηλεφωνικών καλωδίων, το Σημείο Εγκατάστασης θεωρείται ότι είναι ο κεντρικός αυτός κατανεμητής. Ο Συνδρομητής ευθύνεται πλήρως για την καλωδίωση και την ποιότητα αυτής από τον κεντρικό κατανεμητή έως το Υποστατικό και για την καλωδίωση εντός του Υποστατικού.

3.7. Οι Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης που παραδίδονται γενικά μέσω του Εξοπλισμού, παραδίδονται και ελέγχονται στον αποδιαμορφωτή (στις αναλογικές θύρες τηλεφωνίας και διεπαφές Ethernet αντίστοιχα). Η τυχόν σύνδεση του Εξοπλισμού με το εσωτερικό δίκτυο του Υποστατικού είναι ευθύνη του Συνδρομητή.

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.1. Η Εταιρεία φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Δικτύου και για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια του Δικτύου και των υπηρεσιών σε επίπεδο ανάλογο με το βαθμό κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εφαρμογής αυτών των συστημάτων ασφαλείας και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του Δικτύου, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Συνδρομητή για τον εν λόγω κίνδυνο και όλες τις πιθανές δυνατότητες αποτροπής του, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους.

4.2. Η Εταιρεία τηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και/ή λειτουργίες που προβλέπει η άδεια της και/ή οι αποφάσεις, οδηγίες και άλλες πράξεις του ΓΕΡΗΕΤ ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις των σχετικών νόμων και/ή κανονισμών.

4.3. Ο Εξοπλισμός ρυθμίζεται έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα επίτευξης των ονομαστικών ταχυτήτων των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, η Εταιρεία όμως δεν εγγυάται στον Συνδρομητή την επίτευξη οποιασδήποτε συγκεκριμένης ταχύτητας, καθώς αυτή συνήθως εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες κατά τον χρόνο πρόσβασης και ενδεχομένως από τεχνικές παραμέτρους πέραν του ελέγχου της Εταιρείας.

4.4. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για την ποιότητα, επάρκεια, ασφάλεια και γενικά τη λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών άλλων Παροχέων. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα σε σχέση με την ποιότητα, επάρκεια, ασφάλεια και λειτουργία των Υπηρεσιών, όταν αυτές εξαρτώνται και από δίκτυα άλλων Παροχέων. Ειδικότερα, χωρίς περιορισμό, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων (εισερχομένων ή εξερχομένων), στο μέτρο που η κλήση εκκινεί από άλλο δίκτυο ή καταλήγει σε άλλο δίκτυο. Τα ανωτέρω ισχύουν, κατ’ αναλογία και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης.

4.5. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εξοπλισμός του Συνδρομητή δεν λειτουργεί λόγω ασυμβατότητας ή για οποιαδήποτε ζημιά δυνατό να προκληθεί σε αυτόν. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί η Εταιρεία σε περίπτωση που ο εν λόγω εξοπλισμός προκαλέσει βλάβη στο Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό ή επηρεάσει την παροχή και/ή ποιότητα των Υπηρεσιών.

4.6. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα παρακολούθησης και ελέγχου του όγκου δεδομένων που μεταδίδονται μέσω των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής υπερβεί τα εκάστοτε επιτρεπόμενα όρια χρήσης τα οποία ισχύουν για τις Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης (ή όταν αυτά δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα στην παρούσα Σύμβαση, τα εύλογα όρια χρήσης που μπορεί να καθορίζει η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της) η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα διακοπής, αναστολής, μείωσης ή αναπροσαρμογής σε διαφορετική ταχύτητα των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση της.

4.7. Η Εταιρεία θα προβαίνει σε όλα τα αναγκαία διαβήματα για την αποκατάσταση βλαβών και/ή δυσλειτουργιών των Υπηρεσιών οι οποίες οφείλονται στο Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άλλες βλάβες και/ή δυσλειτουργίες, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, βλαβών και/ή δυσλειτουργιών οι οποίες οφείλονται σε δίκτυα Άλλων Παροχέων ή σε εξοπλισμό του Συνδρομητή ή σε πράξεις ή παραλείψεις του Συνδρομητή.

4.8. Η Εταιρεία μπορεί να διακόπτει ή να μεταβάλλει, προσωρινά ή οριστικά, τις Υπηρεσίες για λόγους που στοχεύουν στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και/ή της ακεραιότητας και/ή της παροχής των υπηρεσιών, στην προστασία των δεδομένων που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο Δίκτυο και του απορρήτου οιωνδήποτε εξ αυτών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η Εταιρεία οφείλει, όταν αυτό είναι πρακτικά δυνατό, να ενημερώνει προηγουμένως τον Συνδρομητή σχετικά με οιανδήποτε προγραμματιζόμενη διακοπή ή μεταβολή των Υπηρεσιών.

4.9. Ο αριθμός των αναμεταδιδομένων καναλιών σε κάθε πακέτο, τα συγκεκριμένα αναμεταδιδόμενα κανάλια σε κάθε πακέτο και γενικά το πρόγραμμα των καναλιών των πακέτων τηλεοπτικών υπηρεσιών, κατά τον χρόνο που ο Συνδρομητής συμβλήθηκε με την Εταιρεία, δεν είναι δεσμευτικά για την Εταιρεία και μπορούν να τροποποιηθούν δια της προσθήκης και/ή αφαιρέσεως καναλιών και/ή άλλως πως καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας.

4.10. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για το πρόγραμμα και/ή το περιεχόμενο εκάστου αναμεταδιδομένου καναλιού. Η ευθύνη της περιορίζεται στην αναμετάδοση του περιεχομένου και προγράμματος των καναλιών που περιέχονται στις τηλεοπτικές υπηρεσίες.

4.11. Οι Υπηρεσίες παρέχονται αυστηρά και μόνο για Ιδιωτική Χρήση και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από τον Συνδρομητή ή από πρόσωπα που διαμένουν μαζί του στο Υποστατικό. Άνευ βλάβης της γενικότητας των ανωτέρω, η έμμεση ή άμεση παροχή ή μεταπώληση των υπηρεσιών σε τρίτους απαγορεύεται.

4.12. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία ή δυσκολία στη χρήση των Υπηρεσιών που οφείλεται στην ακαταλληλότητα ή ασυμβατότητα του τερματικού ή άλλου εξοπλισμού του Συνδρομητή και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης ή αναβάθμισης του εξοπλισμού αυτού
4.13. Οι υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης προσφέρονται γενικά, εκτός και εάν αναφέρεται συγκεκριμένα στους Ειδικούς Όρους, χωρίς σταθερή ή δημόσια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Internet Protocol (IP) address).

4.14. Τηρουμένων των εκ της Νομοθεσίας απορρεουσών υποχρεώσεων, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η παροχή των Υπηρεσιών θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλισμένη και/ή χωρίς προβλήματα.

4.15. Η Εταιρεία εξετάζει παράπονα ή αιτήματα που υποβάλλονται γραπτώς από τον Συνδρομητή σχετικά με την παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των υπηρεσιών, την αποκατάσταση βλαβών ή άλλα θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες, εντός ευλόγου χρόνου από της υποβολής του.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

5.1. Ο Συνδρομητής εγγυάται την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων που εκάστοτε παρέχει στην Εταιρεία και υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς την Εταιρεία για τη μεταβολή οιωνδήποτε παρασχεθέντων στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή τους.

5.2. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη και απαγορεύεται να τις χρησιμοποιεί κατά τρόπο ο οποίος δημιουργεί προβλήματα ή εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία σε άλλα πρόσωπα και/ή στη χρήση, περιλαμβανομένου και του επιπέδου ποιότητας, των υπηρεσιών από οποιονδήποτε άλλο συνδρομητή.

5.3. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτημένων από την Εταιρεία προσώπων στο Υποστατικό και την πρόσβαση στο ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που βρίσκεται εγκατεστημένο εκεί, για σκοπούς σύνδεσης των Υπηρεσιών, εγκατάστασης του Εξοπλισμού, συντήρησης ή επισκευής του Δικτύου ή του Εξοπλισμού ή για άλλες ενέργειες σχετιζόμενες με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να υποδεικνύει στα εν λόγω πρόσωπα την ακριβή θέση των καλυμμένων τμημάτων τυχόν άλλων εγκαταστάσεων (όπως π.χ. ηλεκτρισμού, νερού κλπ.) του Υποστατικού ή της οικοδομής στην οποία ευρίσκεται το Υποστατικό, προς αποτροπή βλάβης στις εν λόγω εγκαταστάσεις και συνεπακόλουθων ζημιών. Ο Συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εν λόγω προσώπων και θα υποδεικνύει σ’ αυτά οποιουσδήποτε πιθανούς κινδύνους. O Συνδρομητής οφείλει να εξασφαλίσει έγκαιρα οποιαδήποτε συγκατάθεση τρίτων προσώπων που είναι απαραίτητη για την ως άνω πρόσβαση και/ή εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών και/ή άλλων ενεργειών.

5.4. O Συνδρομητής ευθύνεται και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου του Υποστατικού μετά το Σημείο Εγκατάστασης.

5.5. Ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να επεμβαίνει ή να επιτρέπει ή ανέχεται την επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο στο Δίκτυο ή στον Εξοπλισμό, εκτός ως ρητά προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση.

5.6. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία για την πρόθεση του να συνδέσει τυχόν εξειδικευμένο εξοπλισμό (π.χ. συναγερμό, τηλεομοιότυπο, POS κλπ.) με το Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό.

5.7. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε υποχρεώσεως του Συνδρομητή βάσει των όρων της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος τερματισμού της παρούσας Σύμβασης ή του δικαιώματος της για διεκδίκηση αποζημιώσεων ή οιωνδήποτε ετέρων νομίμων δικαιωμάτων της, θα δύναται να προβεί σε αναστολή ή προσωρινή αποσύνδεση των Υπηρεσιών, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και ο Συνδρομητής θα υποχρεούται να καταβάλει τα τυχόν έξοδα αποσύνδεσης, επανενεργοποίησης, επανασύνδεσης και/ή οποιαδήποτε άλλα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογο της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση.

5.8. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνεται τακτικά για τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη και χρεώσεις από το Διαδικτυακό τόπο www.cablenet.com.cy ή τα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

5.9. Το όνομα χρήστη (username) και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης (στο εξής «ο κωδικός») χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας, περιλαμβανομένης της συχνής αλλαγής του κωδικού, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του κωδικού. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού ή χρήσης του από τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συναίνεση του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως την Εταιρεία. Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (@cablenet.com.cy) και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παραβίαση αυτού ή απώλεια ηλεκτρονικών μηνυμάτων που οφείλεται στη μη σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Συνδρομητή.

5.10. Ο Συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα ότι, σε περίπτωση που θα του αποστέλλονται αναλυτικοί λογαριασμοί για τις τηλεφωνικές Υπηρεσίες, θα ενημερώσει για το γεγονός αυτό όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στο Υποστατικό και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και θα αποζημιώσει (indemnify) την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημιά αυτή υποστεί από τυχόν παράλειψη του να το πράξει.

5.11. Ο Συνδρομητής θα ειδοποιεί την Εταιρεία αμέσως σε περίπτωση που εγκαταλείψει την κατοχή του Υποστατικού και η παρούσα Σύμβαση θα τερματίζεται αυτόματα, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος της Εταιρείας να απαιτήσει αποζημιώσεις για πρόωρο τερματισμό κα/ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης και/ή της Νομοθεσίας.

5.12. Ο Συνδρομητής θα πληροφορεί την Εταιρεία αμέσως μόλις διαπιστώσει διακοπή ή βλάβη ή δυσλειτουργία των Υπηρεσιών.

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6.1. Η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια του Εξοπλισμού και θα εξακολουθήσει να είναι και μετά την εγκατάσταση του, εκτός και εάν έχει συμφωνηθεί ρητά στους Ειδικούς Όρους ή άλλη συμφωνία παροχής του Εξοπλισμού ότι η κυριότητα του Εξοπλισμού μεταφέρεται στον Συνδρομητή. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, ή σε μεταγενέστερο χρόνο, η Εταιρεία θα παραδώσει τον Εξοπλισμό στον Συνδρομητή και κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης η Εταιρεία θα παρέχει δικαίωμα χρήσης του Εξοπλισμού στον Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής θα υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία πρόσβαση στον Εξοπλισμό για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.
6.2. Ο Συνδρομητής θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια του Εξοπλισμού, έστω και αν αυτή οφείλεται σε λόγους εκτός του ελέγχου του. Νοείται ότι ο Συνδρομητής δεν θα ευθύνεται για φυσική φθορά ή για Εξοπλισμό που είναι ελαττωματικός ή για βλάβη ή καταστροφή ή απώλεια που οφείλεται σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της Εταιρείας.

6.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Εταιρεία πως ο Εξοπλισμός είναι ελαττωματικός, ο Συνδρομητής θα έχει δικαίωμα να επιστρέψει τον ελαττωματικό εξοπλισμό στην Εταιρεία και η Εταιρεία θα παραδίδει στον Συνδρομητή άλλο ισοδύναμο Εξοπλισμό. Διευκρινίζεται ότι ο Συνδρομητής δεν δικαιούται οποιαδήποτε μείωση στα συμφωνηθέντα τέλη ή χρεώσεις λόγω μη παροχής των Υπηρεσιών σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός είναι ελαττωματικός.

6.4. Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ο Συνδρομητής υποχρεούται όπως:

(α) Χρησιμοποιεί τον Εξοπλισμό μόνο στο Σημείο Εγκατάστασης εντός του Υποστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης.
(β) Μη προβαίνει σε οποιαδήποτε επέμβαση στον Εξοπλισμό, περιλαμβανομένης αντικατάστασης με μη εγκεκριμένο εξοπλισμό από την Εταιρία, επιδιόρθωσης, μετατροπής ή προσθήκης σε αυτόν και μη επιτρέπει ή ανέχεται οποιαδήποτε τέτοια επέμβαση από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι υπάλληλος της Εταιρείας ή δεόντως εξουσιοδοτημένος από αυτήν τεχνικός.

(γ) Διατηρεί τον Εξοπλισμό σε κατάλληλο μέρος στον χώρο εγκατάστασης του.

(δ) Ενημερώνει την Εταιρεία αμέσως σε περίπτωση βλάβης, καταστροφής ή απώλειας του Εξοπλισμού.

6.5. Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης η Εταιρεία υποχρεούται όπως:

(α) Επιλύει οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα αναφορικά με τη λειτουργία του Εξοπλισμού.

(β) Επιδιορθώνει τον Εξοπλισμό ή προβαίνει στην αντικατάσταση του, κατά την κρίση της, χωρίς χρέωση του Συνδρομητή, όταν ο Εξοπλισμός υποστεί βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που οφείλεται σε φυσική φθορά ή σε ελαττωματικότητα του Εξοπλισμού ή σε πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της Εταιρείας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιδιορθώνει ή αντικαθιστά τον Εξοπλισμό, κατά την απόλυτη κρίσης της, με χρέωση του Συνδρομητή. Κατά το χρονικό διάστημα επισκευής του Εξοπλισμού ο Συνδρομητής δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε μείωση στα συμφωνηθέντα τέλη ή χρεώσεις.

6.6. Σε περίπτωση λήξης ή προηγούμενου τερματισμού της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως τον Εξοπλισμό στην Εταιρεία στην καλή κατάσταση που τον παρέλαβε εξαιρουμένης φυσικής φθοράς ή βλάβης για την οποία δεν ευθύνεται ως ανωτέρω αναφέρεται. Σε περίπτωση μη επιστροφής του Εξοπλισμού ή μέρους αυτού, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία ποσό ίσο με την τιμή αγοράς αντίστοιχου καινούργιου εξοπλισμού σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

6.7. Στην περίπτωση που ο Εξοπλισμός διαθέτει δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης, ο Συνδρομητής οφείλει να περιορίζει τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης με τη χρήση ειδικών κωδικών κλειδώματος.

7. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

7.1. Ο Συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι έχει ενημερωθεί για τα ισχύοντα κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύμβασης τέλη και άλλες χρεώσεις σε σχέση με της υπηρεσίες και συμφωνεί ότι η Εταιρεία έχει δικαίωμα τροποποίησης των εν λόγω τελών και χρεώσεων κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας.

7.2. Τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη και χρεώσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.cablenet.com.cy. Ο Συνδρομητής μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για αυτά και από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 130 και από τα κατά τόπους καταστήματα της Εταιρείας.
7.3. Η Εταιρεία θα εκδίδει τιμολόγιο προς τον Συνδρομητή κάθε μήνα στο οποίο θα χρεώνει προκαταβολικά τη μηνιαία συνδρομή για τον επόμενο μήνα ως επίσης και οποιαδήποτε τέλη για τις Υπηρεσίες, την εγκατάσταση, επιδιορθώσεις και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις δυνάμει της παρούσας Σύμβασης που αφορούν τον προηγούμενο μήνα. Η Εταιρεία θα εκδώσει το πρώτο τιμολόγιο κατά τον μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών και θα χρεώσει, μαζί με τη συνδρομή του επόμενου μήνα, και τη συνδρομή του τρέχοντος μηνός και του προηγούμενου μήνα, κατ’ αναλογία, βάσει των ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης των Υπηρεσιών.

7.4. Σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης οποιουδήποτε τιμολογίου ή άλλης χρέωσης κατά τον προβλεπόμενο στην παρούσα Σύμβαση χρόνο, αυτό θα εκδίδεται μεταγενέστερα αφού γίνει αντιληπτή από την Εταιρεία η παράλειψη έκδοσης του.

7.5. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για την εξόφληση των τιμολογίων για τις Υπηρεσίες, ακόμα και αν οι Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

7.6. Όλα τα τιμολόγια θα εξοφλούνται μέχρι την αναγραφόμενη σ’ αυτά ημερομηνία πληρωμής. Άρνηση ή παράλειψη πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού ή μέρους αυτού κατά την ημερομηνία που κατέστη πληρωτέο, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα προσωρινής αναστολής των Υπηρεσιών ή τερματισμού της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 13.4, κατά την κρίσης της, άνευ βλάβης οποιωνδήποτε άλλων νομίμων δικαιωμάτων της. Περαιτέρω συμφωνείται ότι η Εταιρεία δύναται να επιβάλει σε οποιοδήποτε καθυστερημένο ποσό τόκο ίσο με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον 5% ή επιτόκιο 9%, οποιοδήποτε είναι το ψηλότερο, από την ημέρα που κατέστη πληρωτέο μέχρι τελικής εξοφλήσεως.

7.7. Σε περίπτωση αναστολής της παροχής των Υπηρεσιών, ως προνοείται ανωτέρω ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, ο Συνδρομητής υποχρεούται να εξοφλήσει όλα τα οφειλόμενα ποσά με τους τόκους και το τυχόν τέλος επανενεργοποίησης και να παράσχει οποιαδήποτε χρηματική ή άλλη εγγύηση δυνατό να ζητηθεί από την Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της για να ενεργοποιήσει ξανά την παροχή των Υπηρεσιών. Τονίζεται ότι ο Συνδρομητής δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε μείωση στις χρεώσεις των Υπηρεσιών λόγω της αναστολής τους.

7.8. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επιβολής και/ή αναπροσαρμογής των τελών και χρεώσεων σε σχέση με τις υπηρεσίες οποτεδήποτε το επιθυμήσει, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν για οποιαδήποτε συγκεκριμένη υπηρεσία υπήρχε ή όχι χρέωση κατά τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης. Η Εταιρεία θα ειδοποιεί τον Συνδρομητή για οποιαδήποτε τέτοια αναπροσαρμογή και για το δικαίωμα του Συνδρομητή να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση αυξήσεως των τελών ή χρεώσεων που τον επηρεάζουν. Η ειδοποίηση θα γίνεται είτε με δημοσίευση στον τύπο, είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία και τα αναπροσαρμοσμένα τέλη και/ή χρεώσεις θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από τριάντα (30) ημέρες μετά την πιο πάνω ειδοποίηση.

7.9. Ο Συνδρομητής δύναται να αμφισβητήσει γραπτώς οποιοδήποτε τιμολόγιο και/ή μέρος αυτού εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση του. Με την παρέλευση της πιο πάνω περιόδου χωρίς τη γραπτή αμφισβήτηση του τιμολογίου από τον Συνδρομητή, το τιμολόγιο θα θεωρείται ακριβές και δεν θα δύναται να αμφισβητηθεί από τον Συνδρομητή. Η αμφισβήτηση του τιμολογίου ή μέρους αυτού δεν αναστέλλει την υποχρέωση πληρωμής του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στη χρέωση του Συνδρομητή θα του εκδίδεται πιστωτική σημείωση από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που η αμφισβήτηση δεν γίνει δεκτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης του Συνδρομητή με τα έξοδα διερεύνησης της.

7.10. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καθορίζει ύψος πιστωτικού ορίου του Συνδρομητή για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή για οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία επιδέχεται τέτοιας ρύθμισης κατά την απόλυτη κρίση της. Με την εξάντληση του ορίου, η Εταιρεία θα δικαιούται να εκδίδει σχετικό τιμολόγιο και/ή να αναστέλλει προσωρινά την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών μέχρι εξοφλήσεως του τιμολογίου.

7.11. Η τυχόν εγγύηση που έχει εισπραχθεί από την Εταιρεία με τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης επιστρέφεται στον Συνδρομητή χωρίς τόκο μόλις τερματιστεί η παρούσα Σύμβαση, νοουμένου ότι ο Συνδρομητής έχει εξοφλήσει όλα τα οφειλόμενα ποσά, έχει επιστρέψει τον Εξοπλισμό και έχει εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα δικαιούται να αφαιρέσει από το ποσό της εγγύησης οποιοδήποτε οφειλόμενο από τον Συνδρομητή ποσό, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημιώσεων για απώλεια και/ή βλάβη Εξοπλισμού και οποιωνδήποτε άλλων οφειλομένων αποζημιώσεων λόγω παράβασης της παρούσας Σύμβασης.

8. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1. Η Εταιρεία θα λαμβάνει τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται από τη Νομοθεσία για να διασφαλίζει το απόρρητο οποιασδήποτε επικοινωνίας που διενεργείται μέσω του Δικτύου και των Υπηρεσιών καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης. Η Εταιρεία δε θα παρεμβαίνει και/ή δε θα επιτρέπει την παρέμβαση σε επικοινωνίες του Συνδρομητή και στα συναφή δεδομένα κίνησης χωρίς τη συγκατάθεση του Συνδρομητή και άλλων σχετικών χρηστών εκτός στις περιστάσεις που προβλέπονται από τη Νομοθεσία και με άδεια και/ή διάταγμα Δικαστηρίου, όπου αυτό απαιτείται. Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν επηρεάζει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από τον νόμο καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης στα πλαίσια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής της Εταιρείας.

8.2. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο ίδιος συγκατατίθεται ρητά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, για σκοπούς σχετιζομένους με ή αφορούντες την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών ή για οποιουσδήποτε άλλους νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001.

8.3. Ο Συνδρομητής συγκατατίθεται ρητά όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων χρέωσης και άλλων δεδομένων χρήσης των Υπηρεσιών, τα οποία συλλέγονται ή κατέχονται από την Εταιρεία και αφορούν τον Συνδρομητή κρατούνται και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την ομαλή λειτουργία της και εκτέλεση των εργασιών και καθηκόντων της ως παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει όπως κρατεί και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα τηρουμένων των προνοιών της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας και των προνοιών της παρούσας Σύμβασης.

8.4. Ο Συνδρομητής συγκατατίθεται ρητά όπως στα πλαίσια διασύνδεσης του Δικτύου με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Άλλων Παροχέων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, διαβιβάζονται από την Εταιρεία στους εν λόγω Παροχείς, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον Συνδρομητή, ακόμη και αν έχει ζητηθεί η απόκρυψη τους, αποκλειστικά και μόνο για την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

8.5. Στον Συνδρομητή θα αποστέλλεται μη αναλυτικός λογαριασμός τηλεφωνικών κλήσεων. Ο Συνδρομητής δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως την παροχή αναλυτικού λογαριασμού και η Εταιρεία θα του αποστέλλει τέτοιο λογαριασμό, εφόσον, σε περίπτωση που η χρήση των Υπηρεσιών θα γίνεται και από άλλους χρήστες, παράσχει γραπτή διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω χρήστες έχουν ενημερωθεί ότι ο Συνδρομητής θα λαμβάνει ανάλυση του λογαριασμού ανά κλήση. Ο αναλυτικός λογαριασμός δεν θα αποκαλύπτει τα τελευταία τρία (3) ψηφία των κληθέντων αριθμών, εκτός αν ο Συνδρομητής ζητήσει εγγράφως τη μη απόκρυψη τους και προσκομίσει οποιεσδήποτε συγκαταθέσεις ή άλλα έγγραφα απαιτούνται για τον σκοπό αυτό από τη Νομοθεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις οδηγίες όσον αφορά το είδος του λογαριασμού που θα αποστέλλεται θα δίδονται επίσης γραπτώς.

8.6. Η Εταιρεία θα τηρεί τηλεφωνικούς καταλόγους των συνδρομητών της και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτούς δυνατό να κοινοποιούνται μέσω υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγων ή να διατίθενται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό, τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας. Ο Συνδρομητής δύναται, αν το επιθυμεί, να επιλέξει την καταχώρηση του στους εν λόγω καταλόγους και η Εταιρεία θα τον καταχωρεί με τα προσωπικά στοιχεία που καταγράφονται στους Ειδικούς Όρους.

8.7. Εφόσον ο Συνδρομητής έχει παράσχει τη συγκατάθεση του για τη λήψη ενημερωτικού υλικού στους Ειδικούς Όρους, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα για σκοπούς προώθησης σε αυτόν ενημερωτικού υλικού που αφορά την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της ή την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Συνδρομητής δίδει τη ρητή συγκατάθεση του σε σχέση με την επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων ή στοιχείων του που κατέχει η Εταιρεία και τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν και/ή να εξυπηρετήσουν την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, νοουμένου ότι η επεξεργασία τους δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία.

8.8. Ο Συνδρομητής συμφωνεί και συγκατατίθεται ρητά όπως η Εταιρεία τον εντάξει, κατά την απόλυτη κρίση της, σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων εταιρείας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή εταιρείας με άλλο συναφή σκοπό, σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

9.1. Οτιδήποτε έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί από την Εταιρεία στο Δίκτυο της και αποτελεί αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του Συνδρομητή.

9.2. Οτιδήποτε που υπόκειται σε δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 9.1. αποτελεί και παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρείας και/ή συνεργατών και/ή τρίτων που εξουσιοδότησαν τη χρήση του από την Εταιρεία και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αποσυμπίεση, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του με οποιοδήποτε μέσο και/ή τρόπο από τον Συνδρομητή, παρά μόνο με την παραλαβή της προηγούμενης έγγραφης και ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή λογισμικό, ο Συνδρομητής έχει μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού για το σκοπό και τη χρονική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών και οφείλει να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της Εταιρείας και τη σχετική Νομοθεσία.

10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

10.1. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα έχει για τη μη τήρηση ή την καθυστέρηση στην τήρηση των όρων της παρούσας, ή οποιουδήποτε από αυτούς, όταν αυτό οφείλεται σε λόγους εκτός του ελέγχου της, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λόγων ανωτέρας βίας, καιρικών συνθηκών, πολέμων, απεργιών, ατυχημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, δολιοφθορών, κυβερνητικών απαγορεύσεων, πράξεων Κυπριακών ή Κοινοτικών ή άλλων Αρχών, εμπορικού αποκλεισμού, αλλαγής, διακοπής ή βλάβης στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικών αποφάσεων, και γενικά οποιωνδήποτε λόγων για τους οποίους δεν ευθύνεται η Εταιρεία.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Σύμβαση με τουλάχιστο ένα (1) μήνα προειδοποίηση προς τον Συνδρομητή. Νοείται ότι η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση με άμεση ισχύ, όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο για σκοπούς συμμόρφωσης με την εκάστοτε Νομοθεσία και/ή κανονιστικές πράξεις και/ή αποφάσεις, οδηγίες και άλλες πράξεις του ΓΕΡΗΕΤ και κάθε άλλης αρμόδιας Αρχής.

11.2. Άνευ επηρεασμού της επιφύλαξης της παραγράφου 11.1 ανωτέρω για τροποποίηση με άμεση ισχύ, η Εταιρεία ειδοποιεί τον Συνδρομητή σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση, είτε με δημοσίευση στον τύπο, είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, είτε με επιστολή ή άλλη έγγραφη ειδοποίηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία εφαρμογής οποιασδήποτε προτεινομένης τροποποίησης. Επίσης η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Συνδρομητή και σχετικά με το δικαίωμα του να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς κυρώσεις εφόσον δεν αποδέχεται την προτεινόμενη τροποποίηση.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1. Εκτός στο βαθμό που προνοείται ρητά στην παρούσα Σύμβαση, η Εταιρεία δεν έχει κάνει ούτε εξυπακούεται ότι έκανε οποιεσδήποτε παραστάσεις και δεν έχει δώσει οποιεσδήποτε εγγυήσεις ποιότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλως πως σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.

12.2. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη, ζημιά σε περιουσία, απώλεια κέρδους ή οποιεσδήποτε άλλες άμεσες ή έμμεσες ζημιές που τυχόν να υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο συνεπεία της και/ή σε σχέση με τη διακοπή ή αναστολή των Υπηρεσιών ή τη δυσλειτουργία των Υπηρεσιών ή του Εξοπλισμού.

12.3. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη, ζημιά σε περιουσία, απώλεια κέρδους ή οποιεσδήποτε άλλες άμεσες ή έμμεσες ζημιές που τυχόν να υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο συνεπεία της και/ή ή σε σχέση με την αμελή ή πλημμελή εκτέλεση ή την παράλειψη εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ή οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων αυτής που συνιστά παράβαση σύμβασης και/ή αστικό αδίκημα και/ή παράβαση Νομοθεσίας.

12.4. Άνευ περιορισμού της γενικότητας των όρων 12.2 και 12.3 ανωτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για:

(α) την ασφάλεια, γνησιότητα, ακρίβεια ή εμπιστευτικότητα και τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων που λαμβάνει, αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής από το Διαδίκτυο μέσω των Υπηρεσιών και/ή του Δικτύου,

(β) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, υλική ή μη, ζημία υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο από την πρόσβαση του στο Διαδίκτυο, μέσω των Υπηρεσιών και/ή του Δικτύου,

(γ) τυχόν διαφορές που δυνατό να προκύψουν μεταξύ του Συνδρομητή και άλλων συνδρομητών ή τρίτων προσώπων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του Δικτύου ή του Διαδικτύου,

(δ) οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες, προγράμματα ή άλλο υλικό ή πληροφορίες ή γενικά οτιδήποτε που διατίθεται ή λαμβάνεται μέσω των Υπηρεσιών,

(ε) ενδεχόμενη χρήση των Υπηρεσιών από τον Συνδρομητή κατά τρόπο προσβλητικό, καταχρηστικό, άτιμο, άσεμνο, ενοχλητικό ή κατά τρόπο ο οποίος αντίκειται στα χρηστά ήθη και/ή τη Νομοθεσία ή

(στ) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υλική ή μη ζημία υποστεί ο Συνδρομητής λόγω απώλειας δεδομένων που ευρίσκονται αποθηκευμένα στους διακομιστές, εξυπηρετητές ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Εταιρείας.

13. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13.1. Η Σύμβαση τερματίζεται άμεσα, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση, και χωρίς ο Συνδρομητής να έχει οποιαδήποτε απαίτηση εκτός όσον αφορά την επιστροφή οποιασδήποτε εγγύησης σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης, σε περίπτωση που η Εταιρεία τερματίσει, για οποιοδήποτε λόγο, την παροχή των υπηρεσιών, ή ορισμένων από αυτές, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

13.2. Μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στον όρο 2.1 της παρούσας Σύμβασης και χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα τερματισμού που παρέχεται στον εν λόγω όρο, έκαστος Συμβαλλόμενος θα δικαιούται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε, δίδοντας τουλάχιστο τριάντα (30) ημερών γραπτή ειδοποίηση στον άλλο Συμβαλλόμενο.

13.3. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης, το αθώο Μέρος θα δύναται με έγγραφη ειδοποίηση προς το υπαίτιο Μέρος, τάσσοντας προθεσμία συμμόρφωσης είκοσι (20) ημερών, να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση. Το υπαίτιο Μέρος οφείλει να παύσει την παραβίαση, να αποκαταστήσει τις συνέπειες της πράξης του και να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποχρεώσεις του εντός της δοθείσας προθεσμίας και να ενημερώσει σχετικώς και εγγράφως το αθώο Μέρος. Σε περίπτωση που το υπαίτιο Μέρος δεν προβεί σε όλες τις πιο πάνω ενέργειες, ο τερματισμός της Σύμβασης θα επέρχεται άμεσα με τη συμπλήρωση της προθεσμίας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης όρου της Σύμβασης για τον οποίο δόθηκε ήδη ειδοποίηση από το ίδιο Μέρος, τότε το αθώο Μέρος θα δύναται να δώσει στο υπαίτιο Μέρος έγγραφη ειδοποίηση τερματισμού με άμεση ισχύ.

13.4. Σε περίπτωση άρνησης, παράλειψης ή καθυστέρησης πληρωμής οποιουδήποτε οφειλομένου ποσού από τον Συνδρομητή για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που καταστεί πληρωτέο, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς προειδοποίηση και οι πρόνοιες της παραγράφου 13.3 δεν θα εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση.

13.5. Σε περίπτωση λήξης ή προηγούμενου τερματισμού της παρούσας Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει το τέλος αποσύνδεσης με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

13.6. Η Εταιρεία θα δύναται, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, να προβεί σε αναστολή (απενεργοποίηση) ή προσωρινή αποσύνδεση των Υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή σε περίπτωση από μέρους του παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης, άνευ βλάβης του δικαιώματος της να προβεί σε τερματισμό της παρούσας Σύμβασης και/ή να διεκδικήσει αποζημιώσεις και άνευ βλάβης οποιωνδήποτε ετέρων νομίμων δικαιωμάτων της. Σε περίπτωση αναστολής ή προσωρινής αποσύνδεσης των Υπηρεσιών και για να γίνει η επανενεργοποίηση ή επανασύνδεση τους, ο Συνδρομητής θα υποχρεούται να καταβάλει το τέλος επανενεργοποίησης ή επανασύνδεσης, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

14.1. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

14.2. Ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιαδήποτε δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

15.1. Τα Μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν με καλή πίστη κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση.

15.2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί η διαφορά, τότε οποιοδήποτε μέρος δύναται να παραπέμψει τη διαφορά στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για επίλυση σύμφωνα με τον Νόμο 112(Ι)/2004, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και/ή να αποταθεί σε αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

15.3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών επίλυσης διαφορών του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων δυνάμει του Νόμου, τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς προκύψει.

15.4. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο.

16. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

16.1. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, κάθε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον Συνδρομητή θα αποστέλλεται στον Συνδρομητή ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία (fax). Η ειδοποίηση θα αποστέλλεται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) που έχει δώσει ή γνωστοποιήσει εγγράφως ο Συνδρομητής στην Εταιρεία.

16.2. Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των ανωτέρω μεθόδων ειδοποίησης, η Εταιρεία δύναται να ειδοποιεί τον Συνδρομητή και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένης της ανάρτησης της ειδοποίησης στην ιστοσελίδα της, της δημοσίευσης ανακοινώσεως στον τύπο ή δια διαφημιστικού μηνύματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφ’ όσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία.

16.3. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, κάθε ειδοποίηση του Συνδρομητή προς την Εταιρεία θα γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως και θα αποστέλλεται στην Εταιρεία ταχυδρομικά ή με τηλεομοιοτυπία (fax) εφόσον υπάρχει απόδειξη ορθής μετάδοσης της.

16.4. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στις ειδοποιήσεις που δίδει στον Συνδρομητή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
17. ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πρόνοια της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη ή παράνομη, το υπόλοιπο της Σύμβασης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν την εν λόγω πρόνοια με νέα έγκυρη πρόνοια παραπλήσιου, κατά το δυνατό, περιεχομένου έτσι ώστε η αρχική έννοια του όρου που αντικαθίσταται να παραμένει όσο το δυνατό πιο κοντά στην αρχική πρόθεση των Μερών.

17.2. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή θεραπειών που απορρέουν για έκαστο Μέρος από οποιοδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, είτε κατ’ επιλογή είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το επηρεαζόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή θεραπειών σε οποιοδήποτε αργότερο χρόνο. Επίσης η οποιαδήποτε μη εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων ή θεραπειών σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση, είτε κατ’ επιλογή είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν σημαίνει ότι το επηρεαζόμενο Μέρος θα πράξει το ίδιο και στο μέλλον και δεν αναιρεί κατ’ οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα ή τη θεραπεία αυτή.

17.3. Οι αναφορές στη λέξη πρόσωπο στην παρούσα Σύμβαση αναφέρονται τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από 1η Ιουλίου 2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα Σύμβαση γίνεται σήμερα μεταξύ της Cablenet Communication Systems Ltd, εταιρείας η οποία κατέχει άδεια βάσει του περί Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, ως τροποποιήθηκε, με έδρα τη Λευκωσία (στο εξής «η Εταιρεία») αφ’ ενός και του συνδρομητή τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στο εξής «οι Ειδικοί Όροι») της παρούσας Σύμβασης (στο εξής «ο Συνδρομητής») αφ’ ετέρου, δια της οποίας συμφωνούνται τα ακόλουθα:

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Άλλος Παροχέας: Σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκτός από την Εταιρεία, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΓΕΡΗΕΤ: Σημαίνει το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Διαφημιζόμενη Ταχύτητα: Σημαίνει τη ταχύτητα που χρησιμοποιεί ο Παροχέας κατά την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω σταθερού δικτύου που προσφέρει στο κοινό.

Διαφημιζόμενη Ταχύτητα Παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο από Κινητό Δίκτυο: Σημαίνει την ταχύτητα που ο Παροχέας είναι ρεαλιστικά ικανός να παρέχει στον τελικό χρήστη μέσω του Δικτύου παροχής υπηρεσιών κινητής.

Δίκτυο: Σημαίνει το δίκτυο της Εταιρείας, το οποίο χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και της υποδομής αυτού και τυχόν εξοπλισμού, τερματικών σημείων και καλωδίων που τοποθετούνται εντός ή επί του Υποστατικού του Συνδρομητή, μέχρι ή πριν το Σημείο Εγκατάστασης.

Διοικητικό Τέλος Αλλαγής: Σημαίνει το εφάπαξ τέλος που αναφέρεται στον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας και που ο Συνδρομητής καταβάλλει στην Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγής ή αναπροσαρμογής των Υπηρεσιών του.

Διοικητικό Τέλος Διακοπής: Σημαίνει το εφάπαξ τέλος που αναφέρεται στον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας και που ο Συνδρομητής καταβάλλει στην Εταιρεία σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού των υπηρεσιών.

Εγγύηση: Σημαίνει κάθε εγγύηση, χρηματικής ή άλλης φύσεως, που η Εταιρεία είναι δυνατό να ζητήσει κατά την κρίση της, πριν από την ενεργοποίηση ή για την αλλαγή ή για τη συνέχιση της παροχής των Υπηρεσιών.

Ελάχιστη Ταχύτητα: Σημαίνει την χαμηλότερη ταχύτητα των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω σταθερού δικτύου που δεσμεύεται να παρέχει ο Παροχέας στον Συνδρομητή.

Εξοπλισμός: Σημαίνει τον εξοπλισμό που αναγράφεται στους Ειδικούς Όρους, καθώς και οποιονδήποτε επιπρόσθετο εξοπλισμό η Εταιρεία είναι δυνατό να παραχωρήσει στον Συνδρομητή για σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών.

ΕΡΗΕΤ: Σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ιδιωτική Χρήση: Σημαίνει σκοπούς ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και γενικά οιασδήποτε προσωπικής φύσεως σκοπούς, με βάση την οποία χρήση απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση ή διάθεση με αμοιβή ή άλλα ανταλλάγματα σε τρίτους.

Κάρτα Συνδρομητή (SIM): Ειδική κάρτα, η οποία περιέχει πληροφοριακά στοιχεία του Συνδρομητή, που, με την ενσωμάτωσή της στον Εξοπλισμό του Συνδρομητή, του επιτρέπει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Μέγιστη Ταχύτητα: Σημαίνει τη μέγιστη ταχύτητα των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω σταθερού δικτύου που είναι δυνατό να επιτύχει ο Συνδρομητής.

Νομοθεσία: Σημαίνει οποιονδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιλαμβάνει κάθε εκάστοτε σε ισχύ πράξη κανονιστικού περιεχομένου που εκδίδεται δυνάμει αυτού, περιλαμβανομένων και αποφάσεων, οδηγιών και διαταγμάτων του ΓΕΡΗΕΤ και/ή οποιασδήποτε άλλης Αρμόδιας Αρχής.

Σημείο Εγκατάστασης: Σημαίνει την πρώτη παροχή τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής εγκατάστασης του Υποστατικού ή, για παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεφωνικού καλωδίου, τον κεντρικό κατανεμητή τηλεφωνικών καλωδίων του Υποστατικού ή της οικοδομής στην οποία ευρίσκεται αυτό.

Συνδρομητής: Σημαίνει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Cablenet και έχει αποδεχτεί τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών.

Συνήθης Ταχύτητα: Σημαίνει την ταχύτητα των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω σταθερού δικτύου που ο Συνδρομητής αναμένει να απολαμβάνει πέραν των 12 ωρών ανά εικοσιτετράωρο κατά την παροχή της Υπηρεσίας.

Τιμοκατάλογος της Εταιρείας: Σημαίνει ο εν ισχύ τιμοκατάλογος των υπηρεσιών της Εταιρείας, που εκάστοτε δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον σύνδεσμο www.cablenet.com.cy/τιμοκατάλογος/.

υπηρεσίες: Σημαίνει τις υπηρεσίες που γενικά εκάστοτε παρέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (όπως σταθερή και κινητή τηλεφωνία, σταθερή και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση, συνδρομητική και ελεύθερη τηλεόραση), τρόπους πληρωμής (είτε στα καταστήματα της εταιρείας, είτε μέσω τρίτων, είτε ηλεκτρονικά), εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών και τιμολογίων για τις Υπηρεσίες, αναλυτικούς λογαριασμούς ή καταστάσεις για τη χρήση των Υπηρεσιών, υπηρεσίες υποστήριξης για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες (είτε επί τόπου, είτε τηλεφωνικά, είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση) και υπηρεσίες εγκατάστασης και επιδιόρθωσης των Υπηρεσιών.

Υπηρεσίες: Σημαίνει την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που προσφέρει συγκεκριμένα η Εταιρεία στον Συνδρομητή και που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους, καθώς και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες υπηρεσίες είναι δυνατό να προστεθούν μετά από προφορικό ή γραπτό αίτημα του Συνδρομητή προς την Εταιρεία.

Υποστατικό: Σημαίνει την οικία, διαμέρισμα ή άλλο χώρο διαμονής του Συνδρομητή όπου γίνεται η σύνδεση των Υπηρεσιών.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, η παρούσα Σύμβαση ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρώτης ενεργοποίησης των Υπηρεσιών (στο εξής η «Αρχική Περίοδος»). Η παρούσα Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα κατά τη λήξη της για νέα περίοδο δώδεκα (12) μηνών κάθε φορά, εκτός εάν οποιοδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών ειδοποιήσει γραπτώς το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση της.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύμβασης ή το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της, κάθε έγγραφο, εξουσιοδότηση και συγκατάθεση προς την Εταιρεία, που είναι απαραίτητο, ώστε να καταστεί νόμιμα δυνατή η σύνδεση του με το Δίκτυο και η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο η Εταιρεία εύλογα ζητήσει κατά την κρίση της. Περαιτέρω ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει την Εγγύηση. Ουδεμία εργασία για σύνδεση με το Δίκτυο θα αρχίσει προτού ικανοποιηθούν τα ανωτέρω.

3.2. Η Εταιρεία ενεργεί βάσει διαδικασίας που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των Υπηρεσιών εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση ή εξασφάλιση όλων των απαραίτητων και/ή ζητηθέντων εγγράφων, εξουσιοδοτήσεων, συγκαταθέσεων και της Εγγύησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Συνδρομητή, ώστε αυτός να έχει γνώση για την πρόοδο της διαδικασίας εγκατάστασης και τυχόν προβλημάτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης ο Συνδρομητής θα δικαιούται να τερματίσει εγγράφως την παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή ο Συνδρομητής φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

3.3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην προβεί σε σύνδεση του Συνδρομητή με το Δίκτυο και/ή να μην ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση που κρίνει ότι ο Συνδρομητής είναι αφερέγγυος ή που ο Συνδρομητής δεν έχει εξοφλήσει ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς του προς την Εταιρεία,

(β) σε περίπτωση που το Δίκτυο της Εταιρείας δεν είναι διαθέσιμο ή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι και κατάλληλοι πόροι που να επιτρέπουν τη σύνδεση του Συνδρομητή,

(γ) σε περίπτωση που, λόγω προβληματικής υποδομής στο Υποστατικό, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των Υπηρεσιών ή δεν είναι σε θέση να διασφαλιστεί το επίπεδο ποιότητας που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών ή υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιές ή προβλήματα το Δίκτυο της Εταιρείας ή

(δ) για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία, την οποία θα εξηγήσει με δέουσα λεπτομέρεια στον Συνδρομητή.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον Συνδρομητή και η παρούσα Σύμβαση τερματίζεται αυτόματα, χωρίς ο Συνδρομητής να έχει οποιαδήποτε απαίτηση.

3.4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για φορητότητα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από Άλλο Παροχέα (στο εξής «ο Παροχέας Δότης») προς την Εταιρεία:

(α) Ο Συνδρομητής κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ή το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της, προσκομίζει κάθε έγγραφο ή εξουσιοδότηση που απαιτείται να παρασχεθεί προς την Εταιρεία σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία για να διαβιβασθεί προς τον Παροχέα Δότη ώστε να καταστεί δυνατή η φορητότητα.

(β) Ο Συνδρομητής δε θα τερματίσει τις παρεχόμενες από τον Παροχέα Δότη τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες πριν να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες Υπηρεσίες από την Εταιρεία και να ενημερωθεί από την Εταιρεία ότι η φορητότητα έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την απώλεια οποιωνδήποτε τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή διακριτικών, συμπεριλαμβανομένων και τηλεφωνικών αριθμών.

(γ) Όταν η Εταιρεία ενημερωθεί από τον Παροχέα Δότη, ενημερώνει τον Συνδρομητή για την ημερομηνία φορητότητας και ενεργοποίησης και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για φορητότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(δ) Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή άλλο πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί στη διαδικασία φορητότητας, περιλαμβανομένης και αδυναμίας φορητότητας, λόγω πράξης ή παράλειψης του Συνδρομητή ή Παροχέα Δότη.

(ε) Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης φορητότητας από μέρους του Συνδρομητή πριν την ολοκλήρωση της, η Εταιρεία θα δικαιούται, άνευ βλάβης άλλων δικαιωμάτων της, να διεκδικήσει από αυτόν οποιαδήποτε τέλη ή άλλα έξοδα επωμίστηκε κατά την προώθηση της αίτησης του.

3.5. Οι Υπηρεσίες θα συνδεθούν και ο Εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο Σημείο Εγκατάστασης, τηρουμένων των προνοιών του όρου 3.6. Είναι υποχρέωση του Συνδρομητή να παρέχει κατάλληλο χώρο για τη σύνδεση και να φροντίζει για την ασφάλεια της, ως επίσης και να προετοιμάσει τον σχετικό χώρο και να εγκαταστήσει την απαραίτητη υποδομή.

3.6. Σε περίπτωση παροχής σύνδεσης μέσω τηλεφωνικού καλωδίου και όπου το Υποστατικό ή η οικοδομή στην οποία ευρίσκεται αυτό διαθέτει κεντρικό κατανεμητή τηλεφωνικών καλωδίων, το Σημείο Εγκατάστασης θεωρείται ότι είναι ο κεντρικός αυτός κατανεμητής. Ο Συνδρομητής ευθύνεται πλήρως για την καλωδίωση και την ποιότητα αυτής από τον κεντρικό κατανεμητή έως το Υποστατικό και για την καλωδίωση εντός του Υποστατικού.

3.7. Οι Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης που παραδίδονται μέσω του Εξοπλισμού, παραδίδονται και ελέγχονται στον αποδιαμορφωτή (στις αναλογικές θύρες τηλεφωνίας και διεπαφές Ethernet αντίστοιχα). Η τυχόν σύνδεση του Εξοπλισμού με το εσωτερικό δίκτυο του Υποστατικού είναι ευθύνη του Συνδρομητή.

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.1. Η Εταιρεία φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Δικτύου και για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια του Δικτύου και των υπηρεσιών σε επίπεδο ανάλογο με το βαθμό κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος εφαρμογής αυτών των συστημάτων ασφαλείας και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του Δικτύου, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Συνδρομητή για τον εν λόγω κίνδυνο. Η Εταιρεία, βάσει του διατάγματος Κ.Δ.Π. 371/2013 του ΓΕΡΗΕΤ, τηρεί σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας.

4.2. Η Εταιρεία τηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και/ή λειτουργίες που προβλέπει η Νομοθεσία και/ή η άδεια της.

4.3. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για την ποιότητα, επάρκεια, ασφάλεια και γενικά τη λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών Άλλων Παροχέων. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα σε σχέση με την ποιότητα, επάρκεια, ασφάλεια και λειτουργία των Υπηρεσιών, όταν αυτές εξαρτώνται και από δίκτυα Άλλων Παροχέων. Ειδικότερα, χωρίς περιορισμό, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων (εισερχομένων ή εξερχομένων), στο μέτρο που η κλήση εκκινεί από ή καταλήγει σε δίκτυο Άλλου Παροχέα. Τα ανωτέρω ισχύουν, κατ’ αναλογία και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης.

4.4. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εξοπλισμός του Συνδρομητή δεν λειτουργεί λόγω ασυμβατότητας ή δε λαμβάνει οποιαδήποτε συγκεκριμένη ταχύτητα λόγω της μη υποστήριξης τέτοιας ταχύτητας ή για οποιαδήποτε ζημιά δυνατό να προκληθεί σε αυτόν λόγω της σύνδεσης του με το Δίκτυο. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί η Εταιρεία σε περίπτωση που ο εν λόγω εξοπλισμός προκαλέσει βλάβη στο Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό ή επηρεάσει την παροχή και/ή ποιότητα των υπηρεσιών.

4.5. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία ή δυσκολία στη χρήση των Υπηρεσιών που οφείλεται στην ακαταλληλότητα ή ασυμβατότητα του τερματικού ή άλλου εξοπλισμού του Συνδρομητή και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης ή αναβάθμισης του εξοπλισμού αυτού.

4.6. Ο Εξοπλισμός ρυθμίζεται έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα επίτευξης της Μέγιστης Ταχύτητας των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, η Εταιρεία όμως δεν εγγυάται στον Συνδρομητή την επίτευξη οποιασδήποτε συγκεκριμένης ταχύτητας ανά πάσα στιγμή, καθώς αυτή εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες του Δικτύου κατά τον χρόνο πρόσβασης και ενδεχομένως από τεχνικές παραμέτρους πέραν του ελέγχου της Εταιρείας. Οι παράγοντες που ενδεχομένως να επηρεάσουν την ταχύτητα πρόσβασης που αφορούν στο Δίκτυο της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

(α) Το επίπεδο χρησιμοποίησης του τοπικού δικτύου πρόσβασης και του δικτύου κορμού της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε η χρησιμοποίηση να είναι εντός αποδεκτών ορίων με βάση την κοινή πρακτική. Για το τοπικό δίκτυο πρόσβασης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα ελέγχου κίνησης δεδομένων που ενδέχεται να μειώσουν τη ταχύτητα πρόσβασης οποιουδήποτε συγκεκριμένου Συνδρομητή με βάση τον όγκο κίνησης του έτσι ώστε να αποτρέπεται η συμφόρηση του Δικτύου και να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του.

(β) Φθορά ή βλάβη σε εξοπλισμό της Εταιρείας που εξυπηρετεί το Δίκτυο.

(γ) Παρεμβολές στο Δίκτυο από εξωτερικές πηγές.

4.7. Τα όρια ταχυτήτων ευρυζωνικής πρόσβασης για τις Υπηρεσίες, εάν δεν καθορίζονται συγκεκριμένα στους Ειδικούς Όρους, ορίζονται ως ακολούθως σε σχέση με τη Διαφημιζόμενη Ταχύτητα: Μέγιστη Ταχύτητα 100%, Συνήθης Ταχύτητα 90% και Ελάχιστη Ταχύτητα 50%. Η Συνήθης Ταχύτητα είναι αναμενόμενο να επιτυγχάνεται καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, τηρουμένων των περιορισμών του όρου 4.6. Διευκρινίζεται, σύμφωνα και με τον όρο 3.7, ότι οι όποιες ταχύτητες καθορίζονται ισχύουν μόνο για ενσύρματη σύνδεση με τον Εξοπλισμό. Η ταχύτητα σύνδεσης που μπορεί να παρέχει ο Εξοπλισμός με ασύρματη σύνδεση μέσω WiFi ενδέχεται να είναι χαμηλότερη και επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες.

4.8. Σε περίπτωση διεξαγωγής μετρήσεων ταχύτητας, βάσει της διαδικασίας μετρήσεων που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας cablenet.com.cy/διαδίκτυο/έλεγχος-ταχύτητας/, εάν παρουσιαστούν σε χρονικό διάστημα τριών (3) συνεχόμενων ημερών αποτελέσματα τα οποία καταδεικνύουν ότι η ταχύτητα ευρυζωνικής πρόσβασης του Συνδρομητή είναι μικρότερη ή ίση του 80% της Ελάχιστης ή Συνήθους Ταχύτητας που καθορίζονται στον όρο 4.7, τότε, βάσει του διατάγματος Κ.Δ.Π. 72/2017, ο Συνδρομητής μπορεί να υποβάλει παράπονο προς την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε επιτόπου δικές της μετρήσεις ταχύτητας πριν αποδεχτεί τις όποιες μετρήσεις έχουν γίνει από τον Συνδρομητή. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων άκυρων παραπόνων του Συνδρομητή για θέματα ταχύτητας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης του Συνδρομητή για τις επιτόπου μετρήσεις στις οποίες έχει προβεί με βάση τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

4.9. Η Εταιρεία, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα όρια ταχυτήτων της Υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης που καθορίζονται στον όρο 7και μετά από έγκυρο παράπονο του Συνδρομητή βάσει τον όρο 4.8, θα αποζημιώνει τον Συνδρομητή αναλογικά ανά μέρα που παρατηρείται συνεχόμενη απόκλιση από τις προβλεπόμενες ταχύτητες, με βάση την μηνιαία χρέωση της Υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης του, η οποία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον Συνδρομητή υπό μορφή πίστωσης στον λογαριασμό του επόμενου μήνα. Σημειώνεται ότι με την ικανοποιητική παροχή των ταχυτήτων για συνεχόμενη περίοδο 24 ωρών, υποδεικνύεται ότι η Υπηρεσίες λειτουργούν ικανοποιητικά και τερματίζεται οποιοδήποτε παράπονο ή αποζημίωση ίσχυε.

4.10. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα παρακολούθησης και ελέγχου του όγκου δεδομένων που μεταδίδονται μέσω των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής υπερβεί τα εκάστοτε επιτρεπόμενα όρια χρήσης τα οποία ισχύουν για τις Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης ή όταν αυτά δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα στην παρούσα Σύμβαση τα εύλογα όρια χρήσης που μπορεί να καθορίζει η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα αναστολής, μείωσης ή αναπροσαρμογής σε διαφορετική ταχύτητα των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση της.

4.11. Η Εταιρεία, πέραν από το σύστημα διαχείρισης του τοπικού δικτύου που αναφέρεται στον όρο 4.6.(α), δεν εφαρμόζει οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς που επηρεάζουν την ταχύτητα ή ποιότητα της Υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης.

4.12. Για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο από κινητό δίκτυο, η Εταιρεία εφαρμόζει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διεθνή περιαγωγή δεδομένων με στόχο την προστασία των συνδρομητών, με βάση τον οποίο ο Συνδρομητής ειδοποιείται μόλις ο λογαριασμός του φτάσει στο όριο που καθορίζεται από την Εταιρεία και μπαίνει φραγή στην περιαγωγή δεδομένων. Ο Συνδρομητής μπορεί να αυξήσει το όριο περιαγωγής δεδομένων κατόπιν αίτησης του προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την αύξηση του ορίου αυτού κατά την απόλυτη κρίση της.

4.13. Η Εταιρεία θα προβαίνει σε όλα τα εύλογα διαβήματα για την αποκατάσταση βλαβών και/ή δυσλειτουργιών των Υπηρεσιών οι οποίες οφείλονται στο Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άλλες βλάβες και/ή δυσλειτουργίες, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, βλαβών και/ή δυσλειτουργιών οι οποίες οφείλονται σε δίκτυα Άλλων Παροχέων ή σε εξοπλισμό του Συνδρομητή ή σε πράξεις ή παραλείψεις του Συνδρομητή ή γενικά σε άλλους παράγοντες οι οποίοι δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ελέγχου της.

4.14. Η Εταιρεία μπορεί να διακόπτει ή να μεταβάλλει, προσωρινά ή οριστικά, τις Υπηρεσίες για λόγους που στοχεύουν στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και/ή της ακεραιότητας και/ή της παροχής των υπηρεσιών, στην προστασία των δεδομένων που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο Δίκτυο και του απορρήτου οιωνδήποτε εξ αυτών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η Εταιρεία οφείλει, όταν αυτό είναι πρακτικά δυνατό, να ενημερώνει προηγουμένως τον Συνδρομητή σχετικά με οποιαδήποτε προγραμματιζόμενη διακοπή ή μεταβολή των Υπηρεσιών για τους πιο πάνω λόγους.

4.15. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει στον τερματισμό της παροχής οποιασδήποτε Υπηρεσίας στο πλαίσιο τερματισμού της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας για όλους τους συνδρομητές της Εταιρείας, είτε καθολικά, είτε σταδιακά κατά περιοχές, για σκοπούς τεχνολογικής αναβάθμισης ή για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης ή λειτουργικότητας της Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό κρίνει εύλογο η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα δίνει προειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών στον Συνδρομητή. Εάν είναι δυνατό, η Εταιρεία θα προτείνει στον Συνδρομητή εναλλακτικές υπηρεσίες που θα είναι παρόμοιας φύσεως με αυτές που τερματίζονται και θα αναλαμβάνει να μεταφέρει αυτόματα τον Συνδρομητή στις νέες αυτές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η Αρχική Περίοδος, οι οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται στον Συνδρομητή από την Εταιρεία στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή με τις Υπηρεσίες που τερματίζονται, μέχρι να ολοκληρωθεί η Αρχική Περίοδος. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες παρόμοιας φύσης με τις παλιές Υπηρεσίες ή εάν ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί να μεταφερθεί στις νέες υπηρεσίες, ο Συνδρομητής έχει την επιλογή να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς κόστος ή να μεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες της επιλογής του.

4.16. Ο αριθμός των αναμεταδιδομένων καναλιών σε κάθε τηλεοπτικό μπουκέτο, τα συγκεκριμένα αναμεταδιδόμενα κανάλια σε κάθε μπουκέτο και γενικά το πρόγραμμα των καναλιών των τηλεοπτικών υπηρεσιών, κατά τον χρόνο που ο Συνδρομητής συμβλήθηκε με την Εταιρεία, δεν είναι δεσμευτικά για την Εταιρεία και μπορούν να τροποποιηθούν δια της προσθήκης και/ή αφαιρέσεως καναλιών και/ή άλλως πως καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Εάν είναι δυνατό, η Εταιρεία θα ειδοποιεί τον Συνδρομητή τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν την οποιαδήποτε αλλαγή στα τηλεοπτικά της μπουκέτα. Σε περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι η οποιαδήποτε αλλαγή στα τηλεοπτικά μπουκέτα που προσφέρει είναι ουσιώδης, θα δίνει το δικαίωμα στον Συνδρομητή να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς κόστος.

4.17. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για το πρόγραμμα και/ή το περιεχόμενο εκάστου αναμεταδιδομένου καναλιού. Η ευθύνη της περιορίζεται στην αυτούσια αναμετάδοση του περιεχομένου και προγράμματος των καναλιών που περιέχονται στις τηλεοπτικές υπηρεσίες.

4.18. Οι Υπηρεσίες μέσω σταθερής σύνδεσης παρέχονται αυστηρά και μόνο για Ιδιωτική Χρήση εντός του Υποστατικού και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από τον Συνδρομητή ή από πρόσωπα που διαμένουν μαζί του στο Υποστατικό. Άνευ βλάβης της γενικότητας των ανωτέρω, η έμμεση ή άμεση παροχή ή μεταπώληση των υπηρεσιών σε τρίτους ή χρήση των Υπηρεσιών εκτός του Υποστατικού με οποιονδήποτε τρόπο απαγορεύεται.

4.19. Οι υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης προσφέρονται γενικά, εκτός και εάν αναφέρεται συγκεκριμένα στους Ειδικούς Όρους, χωρίς σταθερή ή δημόσια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Internet Protocol (IP) address).

4.20. Τηρουμένων των εκ της Νομοθεσίας απορρεουσών υποχρεώσεων, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η παροχή των Υπηρεσιών θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλισμένη και/ή χωρίς προβλήματα.

4.21. Σε περίπτωση βλάβης για την οποία ευθύνεται ο Συνδρομητής, αυτός θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιδιόρθωσης.

4.22. Η Εταιρεία εξετάζει παράπονα ή αιτήματα που υποβάλλονται γραπτώς από τον Συνδρομητή βάσει του όρου 16.3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τυχόν παραπόνων και σε περίπτωση εξάντλησης όλων των διαδικασιών της Εταιρείας για διευθέτηση του παραπόνου ή αιτήματος, όταν ο Συνδρομητής εξακολουθεί να έχει παράπονο, ο Συνδρομητής μπορεί να παραπέμψει το θέμα του στον ΕΡΗΕΤ για επίλυση σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

5.1. Ο Συνδρομητής εγγυάται την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων που εκάστοτε παρέχει στην Εταιρεία και υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς την Εταιρεία για τη μεταβολή οιωνδήποτε παρασχεθέντων στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή τους.

5.2. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη και απαγορεύεται να τις χρησιμοποιεί κατά τρόπο που δημιουργεί προβλήματα ή εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία σε άλλα πρόσωπα και/ή στη χρήση, περιλαμβανομένου και του επιπέδου ποιότητας, των υπηρεσιών από οποιονδήποτε άλλο συνδρομητή.

5.3. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτημένων από την Εταιρεία προσώπων στο Υποστατικό και την πρόσβαση στο ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που βρίσκεται εγκατεστημένο εκεί, για σκοπούς σύνδεσης των Υπηρεσιών, εγκατάστασης του Εξοπλισμού, συντήρησης ή επισκευής του Δικτύου ή του Εξοπλισμού ή για άλλες ενέργειες σχετιζόμενες με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να υποδεικνύει στα εν λόγω πρόσωπα την ακριβή θέση των καλυμμένων τμημάτων τυχόν άλλων εγκαταστάσεων (όπως π.χ. ηλεκτρισμού, νερού κλπ.) του Υποστατικού ή της οικοδομής στην οποία ευρίσκεται το Υποστατικό, προς αποτροπή βλάβης στις εν λόγω εγκαταστάσεις και συνεπακόλουθων ζημιών. Ο Συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εν λόγω προσώπων και θα υποδεικνύει σ’ αυτά οποιουσδήποτε πιθανούς κινδύνους. O Συνδρομητής οφείλει να εξασφαλίσει έγκαιρα οποιαδήποτε συγκατάθεση τρίτων προσώπων που είναι απαραίτητη για την ως άνω πρόσβαση και/ή εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών και/ή άλλων ενεργειών.

5.4. O Συνδρομητής ευθύνεται και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου του Υποστατικού μετά το Σημείο Εγκατάστασης.

5.5. Ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να επεμβαίνει ή να επιτρέπει ή ανέχεται την επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο στο Δίκτυο ή στον Εξοπλισμό, εκτός ως ρητά προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση.

5.6. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία για την πρόθεση του να συνδέσει τυχόν εξειδικευμένο εξοπλισμό (π.χ. συναγερμό, τηλεομοιότυπο, POS κλπ.) με το Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό.

5.7. Το όνομα χρήστη (username) και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης (στο εξής «ο Κωδικός») χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας, περιλαμβανομένης της συχνής αλλαγής του Κωδικού, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του Κωδικού. Σε περίπτωση απώλειας του Κωδικού ή χρήσης του από τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συναίνεση του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία. Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (@cablenet.com.cy) και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παραβίαση αυτού ή απώλεια ηλεκτρονικών μηνυμάτων που οφείλεται στη μη σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Συνδρομητή.

5.8. Ο Συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα ότι, σε περίπτωση που θα του αποστέλλονται αναλυτικοί λογαριασμοί για τις τηλεφωνικές ή άλλες Υπηρεσίες, θα ενημερώσει για το γεγονός αυτό όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στο Υποστατικό και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και θα κρατά την Εταιρεία αβλαβής και/ή θα την αποζημιώσει για οποιαδήποτε ζημιά αυτή υποστεί από τυχόν παράλειψη του να το πράξει.

5.9. Ο Συνδρομητής θα ειδοποιεί την Εταιρεία αμέσως σε περίπτωση που εγκαταλείψει την κατοχή του Υποστατικού και η παρούσα Σύμβαση θα τερματίζεται αυτόματα, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος της Εταιρείας να απαιτήσει αποζημιώσεις για πρόωρο τερματισμό και/ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης και/ή της Νομοθεσίας.

5.10. Ο Συνδρομητής θα πληροφορεί την Εταιρεία αμέσως μόλις διαπιστώσει διακοπή ή βλάβη ή δυσλειτουργία των Υπηρεσιών.

5.11. Ο συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή χρήση του συστήματος γονικού ελέγχου (parental control) του αποκωδικοποιητή ή/και της κάρτας CI+.

5.12. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνεται τακτικά για τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη και χρεώσεις από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cablenet.com.cy ή τα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

5.13. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε υποχρεώσεως του Συνδρομητή βάσει των όρων της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος τερματισμού της παρούσας Σύμβασης ή του δικαιώματος της για διεκδίκηση αποζημιώσεων ή οιωνδήποτε ετέρων νομίμων δικαιωμάτων της, θα δύναται να προβεί σε αναστολή ή προσωρινή αποσύνδεση των Υπηρεσιών, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και ο Συνδρομητής θα υποχρεούται να καταβάλει τα τυχόν έξοδα αποσύνδεσης, επανενεργοποίησης, επανασύνδεσης και/ή οποιαδήποτε άλλα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε εν ισχύ Τιμοκατάλογο της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση.

5.14. Σε περίπτωση που η Σύμβαση ή η ανανέωσή της ή η αλλαγή των Υπηρεσιών συνάπτεται εξ’ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, κατά τα οριζόμενα στον Νόμο 133(Ι)/2013 (ή ως εκάστοτε ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία), ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από αυτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης ή της ανανέωσης ή της αλλαγής Υπηρεσιών. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του Συνδρομητή που προβλέπεται στον παραπάνω Νόμο δεν ισχύει μετά την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών ή τις αλλαγές σε αυτές. Ειδικότερα, ο Συνδρομητής ρητά συμφωνεί στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης (ήτοι στην ενεργοποίηση των Υπηρεσιών) πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο δικαιούται να υπαναχωρήσει κατά τα οριζόμενα στον παραπάνω Νόμο, και αναγνωρίζει ότι θα απολέσει το δικαίωμά του για υπαναχώρηση μόλις ενεργοποιηθούν οι Υπηρεσίες από την Εταιρεία.

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6.1. Η Εταιρεία είναι και παραμένει μετά την εγκατάσταση ιδιοκτήτρια του Εξοπλισμού, εκτός και εάν έχει συμφωνηθεί ρητά στους Ειδικούς Όρους ή άλλη συμφωνία παροχής του Εξοπλισμού ότι η κυριότητα του Εξοπλισμού μεταφέρεται στον Συνδρομητή. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ή σε μεταγενέστερο χρόνο, η Εταιρεία θα παραδώσει τον Εξοπλισμό στον Συνδρομητή και κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης η Εταιρεία παρέχει δικαίωμα χρήσης του Εξοπλισμού στον Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής θα υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία πρόσβαση στον Εξοπλισμό για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή για οποιονδήποτε άλλο εύλογο σκοπό κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας.

6.2. Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης η Εταιρεία υποχρεούται όπως:

(α) Επιλύει οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα αναφορικά με τη λειτουργία του Εξοπλισμού, βάσει του όρου 4.13.

(β) Εκτός και εάν η κυριότητα του Εξοπλισμού έχει μεταφερθεί στον Συνδρομητή σύμφωνα με τον όρο 6.1, επιδιορθώνει τον Εξοπλισμό ή προβαίνει στην αντικατάσταση του, κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς χρέωση του Συνδρομητή, όταν ο Εξοπλισμός υποστεί βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που οφείλεται σε φυσική φθορά ή σε ελαττωματικότητα του Εξοπλισμού ή σε πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της Εταιρείας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιδιορθώνει ή αντικαθιστά τον Εξοπλισμό, κατά την απόλυτη κρίσης της, με χρέωση του Συνδρομητή. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν επισκευής του Εξοπλισμού, ο Συνδρομητής δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε μείωση στα συμφωνηθέντα τέλη ή χρεώσεις, εκτός και εάν η Εταιρεία ευθύνεται για τη βλάβη του Εξοπλισμού σύμφωνα με τον όρο 6.4 και δεν είναι σε θέση να τον αντικαταστήσει. Σε τέτοια περίπτωση, ο Συνδρομητής θα δικαιούται αποζημίωση αναλογικά ανά μέρα, εκτός των πρώτων τριών (3) ημερών, που παρατηρείται συνεχόμενη διακοπή στην παροχή των Υπηρεσιών, με βάση την μηνιαία χρέωση των Υπηρεσιών που δεν παρέχονται, η οποία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον Συνδρομητή υπό μορφή πίστωσης στον λογαριασμό του επόμενου μήνα.

6.3. Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ο Συνδρομητής υποχρεούται όπως:

(α) Χρησιμοποιεί τον Εξοπλισμό μόνο στο Σημείο Εγκατάστασης εντός του Υποστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης.

(β) Μη προβαίνει σε οποιαδήποτε επέμβαση στον Εξοπλισμό, περιλαμβανομένης αντικατάστασης με μη εγκεκριμένο από την Εταιρεία εξοπλισμό, επιδιόρθωσης, μετατροπής ή προσθήκης σε αυτόν και μη επιτρέπει ή ανέχεται οποιαδήποτε τέτοια επέμβαση από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι υπάλληλος της Εταιρείας ή δεόντως εξουσιοδοτημένος από αυτήν τεχνικός.

(γ) Διατηρεί τον Εξοπλισμό σε κατάλληλο μέρος και συνθήκες στον χώρο εγκατάστασης του.

(δ) Ενημερώνει την Εταιρεία αμέσως σε περίπτωση βλάβης, καταστροφής ή απώλειας του Εξοπλισμού.

(ε) Περιορίζει τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης με τη χρήση ειδικών κωδικών κλειδώματος στην περίπτωση που ο Εξοπλισμός διαθέτει δυνατότητα ασύρματης πρόσβαση.

6.4. Ο Συνδρομητής θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια του Εξοπλισμού, έστω και αν αυτή οφείλεται σε λόγους εκτός του ελέγχου του. Νοείται ότι ο Συνδρομητής δεν θα ευθύνεται για φυσική φθορά ή για Εξοπλισμό που είναι ελαττωματικός ή για βλάβη ή καταστροφή ή απώλεια που οφείλεται σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της Εταιρείας.

6.5. Σε περίπτωση λήξης ή προηγούμενου τερματισμού της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως τον Εξοπλισμό, του οποίου δεν κατέχει την κυριότητα, στην Εταιρεία στην καλή κατάσταση που τον παρέλαβε, εξαιρουμένης φυσικής φθοράς ή βλάβης για την οποία δεν ευθύνεται σύμφωνα με τον όρο 6.4. Σε περίπτωση μη επιστροφής του Εξοπλισμού ή μέρους αυτού, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία ποσό ίσο με την τιμή αγοράς αντίστοιχου καινούργιου εξοπλισμού ή μέρος αυτού σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

6.6. Η Εταιρεία εφαρμόζει την ισχύουσα Νομοθεσία για εγγύηση Εξοπλισμού του οποίου η κυριότητα έχει μεταφερθεί στον Συνδρομητή σύμφωνα με τον όρο 6.1. Η διάρκεια της εγγύησης που παρέχει η Εταιρεία είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα αγοράς του Εξοπλισμού, εξαιρουμένων των μπαταριών. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν παρέλθει η περίοδος εγγύησης ή η βλάβη προέρχεται εξ’ υπαιτιότητας του Συνδρομητή.

7. ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

7.1. Ο Συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι έχει ενημερωθεί για τα ισχύοντα κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύμβασης τέλη και άλλες χρεώσεις σε σχέση με τις Υπηρεσίες και γενικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Εταιρεία έχει δικαίωμα τροποποίησης των εν λόγω τελών και χρεώσεων κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας.

7.2. Τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη και χρεώσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται στον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Ο Συνδρομητής μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για αυτά και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 130 και από τα κατά τόπους καταστήματα της Εταιρείας.

7.3. Η Εταιρεία θα εκδίδει και θα αποστέλλει λογαριασμό στον Συνδρομητή κάθε μήνα στον οποίο θα χρεώνει προκαταβολικά τη μηνιαία συνδρομή για τον επόμενο μήνα, ως επίσης και οποιαδήποτε τέλη για τις Υπηρεσίες, την εγκατάσταση, επιδιορθώσεις και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις δυνάμει της παρούσας Σύμβασης που αφορούν τον τρέχων ή τον προηγούμενο μήνα και δεν έχουν ήδη χρεωθεί. Η Εταιρεία θα εκδώσει τον πρώτο λογαριασμό κατά τον μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών και θα χρεώσει, μαζί με τη συνδρομή του επόμενου μήνα, τη συνδρομή του τρέχοντος μηνός και του προηγούμενου μήνα, κατ’ αναλογία, βάσει των ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης των Υπηρεσιών. Τιμολόγια για τις Υπηρεσίες είναι διαθέσιμα από την Εταιρεία μετά από γραπτό αίτημα του Συνδρομητή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον Συνδρομητή για την ετοιμασία και/η αποστολή του λογαριασμού και/ή των τιμολογίων σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

7.4. Σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης οποιουδήποτε λογαριασμού ή άλλης χρέωσης κατά τον προβλεπόμενο στην παρούσα Σύμβαση χρόνο, αυτός/αυτή θα εκδίδεται μεταγενέστερα, αφού γίνει αντιληπτή από την Εταιρεία η παράλειψη έκδοσης του/της, εντός περιόδου μέχρι και δώδεκα (12) μηνών από την περίοδο ή ημερομηνία που θα έπρεπε κανονικά να εκδοθεί.

7.5. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για την εξόφληση του λογαριασμού για τις Υπηρεσίες, ακόμα και αν οι Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

7.6. Ο λογαριασμός θα εξοφλείται μέχρι την αναγραφόμενη σ’ αυτόν ημερομηνία πληρωμής. Άρνηση ή παράλειψη πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού ή μέρους αυτού κατά την ημερομηνία που κατέστη πληρωτέο, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα προσωρινής αναστολής των Υπηρεσιών σύμφωνα με τον όρο 13.6 ή τερματισμού της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 13.4, κατά την κρίσης της, άνευ βλάβης οποιωνδήποτε άλλων νόμιμων δικαιωμάτων της. Περαιτέρω συμφωνείται ότι η Εταιρεία δύναται να επιβάλει σε οποιοδήποτε καθυστερημένο ποσό τόκο ίσον με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον 5% ή επιτόκιο 9%, οποιοδήποτε είναι το ψηλότερο, από την ημέρα που κατέστη πληρωτέο μέχρι τελικής εξοφλήσεως.

7.7. Σε περίπτωση αναστολής ή προσωρινής αποσύνδεσης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον όρο 13.6 ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο προνοείται στην παρούσα Σύμβαση, για να γίνει η επανενεργοποίηση ή επανασύνδεση τους, ο Συνδρομητής θα υποχρεούται να καταβάλει το τέλος επανενεργοποίησης ή επανασύνδεσης, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, ο Συνδρομητής υποχρεούται να εξοφλήσει όλα τα τυχόν οφειλόμενα ποσά με τους τόκους και να παράσχει οποιαδήποτε Εγγύηση δυνατό να ζητηθεί από την Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, για την επανενεργοποίηση ή επανασύνδεση των Υπηρεσιών. Τονίζεται ότι ο Συνδρομητής δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε μείωση στις χρεώσεις των Υπηρεσιών λόγω της αναστολής ή προσωρινής αποσύνδεσης τους.

7.8. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επιβολής και/ή αναπροσαρμογής των τελών και χρεώσεων σε σχέση με τις Υπηρεσίες και τις υπηρεσίες οποτεδήποτε το επιθυμήσει κατά την απόλυτη κρίση της, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν για οποιαδήποτε συγκεκριμένη υπηρεσία υπήρχε ή όχι χρέωση κατά τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης. Η Εταιρεία θα ειδοποιεί τον Συνδρομητή, με προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, για οποιαδήποτε τέτοια αναπροσαρμογή και για το δικαίωμα του Συνδρομητή να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς κόστος σε περίπτωση αυξήσεως των τελών ή χρεώσεων που τον επηρεάζουν.

7.9. Ο Συνδρομητής δύναται να αμφισβητήσει γραπτώς οποιονδήποτε λογαριασμό ή τιμολόγιο και/ή μέρος αυτού εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση του. Με την παρέλευση της πιο πάνω περιόδου χωρίς γραπτή αμφισβήτηση από τον Συνδρομητή, οποιοσδήποτε λογαριασμός ή τιμολόγιο θα θεωρείται ακριβές και δεν θα δύναται να αμφισβητηθεί από τον Συνδρομητή. Η αμφισβήτηση του λογαριασμού ή τιμολογίου ή μέρους αυτού δεν αναστέλλει την υποχρέωση πληρωμής του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στη χρέωση του Συνδρομητή θα του εκδίδεται πιστωτική σημείωση από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που η αμφισβήτηση δεν γίνει δεκτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης του Συνδρομητή με τα έξοδα διερεύνησης της.

7.10. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καθορίζει ύψος πιστωτικού ορίου του Συνδρομητή για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες επιδέχονται τέτοιας ρύθμισης κατά την απόλυτη κρίση της. Με την εξάντληση του ορίου, η Εταιρεία θα δικαιούται να εκδίδει σχετικό λογαριασμό και/ή τιμολόγιο και/ή να αναστέλλει προσωρινά την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών μέχρι εξοφλήσεως του λογαριασμού στον οποίον χρεώνονται.

7.11. Η Εγγύηση, που έχει εισπραχθεί από την Εταιρεία με τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, επιστρέφεται στον Συνδρομητή χωρίς τόκο μόλις τερματιστεί η παρούσα Σύμβαση, νοουμένου ότι ο Συνδρομητής έχει εξοφλήσει όλα τα οφειλόμενα ποσά, έχει επιστρέψει τον Εξοπλισμό και έχει εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα δικαιούται να αφαιρέσει από το ποσό της Εγγύησης οποιοδήποτε οφειλόμενο από τον Συνδρομητή ποσό, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημιώσεων για απώλεια και/ή βλάβη Εξοπλισμού και οποιωνδήποτε άλλων οφειλόμενων αποζημιώσεων λόγω παράβασης της παρούσας Σύμβασης.

7.12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει επιπρόσθετο τέλος για διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα να εισάγει καινούργιους ή να καταργεί υφιστάμενους τρόπους πληρωμής κατά την απόλυτη κρίση της.

7.13. Για οποιαδήποτε αλλαγή Υπηρεσιών του Συνδρομητή με βάση την παρούσα Σύμβαση, η Εταιρεία δικαιούται να επιβάλλει Διοικητικό Τέλος Αλλαγής, σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας, το οποίο θα κοινοποιείται στον Συνδρομητή πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής.

7.14. Σε περίπτωση αλλαγής των Υπηρεσιών ή τερματισμού της παρούσας Σύμβασης, ο Συνδρομητής δεν θα δικαιούται να συνεχίσει να λαμβάνει οποιεσδήποτε εκπτώσεις του έχουν ενδεχομένως δοθεί προηγουμένως και θα υποχρεούται να καταβάλλει την κανονική χρέωση που ισχύει για τις Υπηρεσίες από την ημερομηνία αλλαγής ή τερματισμού.

8. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση για τον τρόπο χειρισμού και διαχείρισης των προσωπικών του δεδομένων μέσω της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο ίδιος συγκατατίθεται ρητά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, για σκοπούς σχετιζόμενους με ή που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών ή για οποιουσδήποτε άλλους νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001.

8.2. Η Εταιρεία θα λαμβάνει τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται από τη Νομοθεσία για να διασφαλίζει το απόρρητο οποιασδήποτε επικοινωνίας που διενεργείται μέσω του Δικτύου και των Υπηρεσιών, καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης. Η Εταιρεία δε θα παρεμβαίνει και/ή δε θα επιτρέπει την παρέμβαση σε επικοινωνίες του Συνδρομητή και στα συναφή δεδομένα κίνησης χωρίς τη συγκατάθεση του Συνδρομητή και άλλων σχετικών χρηστών, εκτός στις περιστάσεις που προβλέπονται από τη Νομοθεσία και με άδεια και/ή διάταγμα Δικαστηρίου, όπου αυτό απαιτείται. Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν επηρεάζει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από τη Νομοθεσία καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης στα πλαίσια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής της Εταιρείας.

8.3. Ο Συνδρομητής συγκατατίθεται ρητά όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων χρέωσης και άλλων δεδομένων χρήσης των Υπηρεσιών, τα οποία συλλέγονται ή κατέχονται από την Εταιρεία και αφορούν τον Συνδρομητή, κρατούνται και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την ομαλή λειτουργία της και εκτέλεση των εργασιών και καθηκόντων της ως παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει όπως κρατεί και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας και των προνοιών της παρούσας Σύμβασης.

8.4. Ο Συνδρομητής συγκατατίθεται ρητά όπως στα πλαίσια διασύνδεσης του Δικτύου με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Άλλων Παροχέων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, διαβιβάζονται από την Εταιρεία στους εν λόγω Άλλους Παροχείς, τηλεπικοινωνιακά διακριτικά που αφορούν τον Συνδρομητή, ακόμη και αν έχει ζητηθεί η απόκρυψη τους, αποκλειστικά και μόνο για την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

8.5. Στον Συνδρομητή θα αποστέλλεται μη αναλυτικός λογαριασμός τηλεφωνικών κλήσεων. Ο Συνδρομητής δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως την παροχή αναλυτικού λογαριασμού και η Εταιρεία θα του αποστέλλει τέτοιο λογαριασμό, εφόσον, σε περίπτωση που η χρήση των Υπηρεσιών θα γίνεται και από άλλους χρήστες, παράσχει γραπτή διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω χρήστες έχουν ενημερωθεί ότι ο Συνδρομητής θα λαμβάνει ανάλυση του λογαριασμού ανά κλήση. Ο αναλυτικός λογαριασμός δεν θα αποκαλύπτει τα τελευταία τρία (3) ψηφία των κληθέντων αριθμών, εκτός αν ο Συνδρομητής ζητήσει εγγράφως τη μη απόκρυψη τους και προσκομίσει οποιεσδήποτε συγκαταθέσεις ή άλλα έγγραφα απαιτούνται για τον σκοπό αυτό από τη Νομοθεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις οδηγίες όσον αφορά το είδος του λογαριασμού που θα αποστέλλεται θα δίδονται επίσης γραπτώς.

8.6. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί τηλεφωνικούς καταλόγους των συνδρομητών της και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτούς δυνατό να κοινοποιούνται μέσω υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγων ή να διατίθενται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό, τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας. Ο Συνδρομητής δύναται, αν το επιθυμεί, να επιλέξει την καταχώρηση του στους εν λόγω καταλόγους και η Εταιρεία θα τον καταχωρεί με τα προσωπικά στοιχεία που καταγράφονται στους Ειδικούς Όρους. Σε περίπτωση που ο τηλεφωνικός κατάλογος τηρείται από Άλλο Παροχέα, η Εταιρεία θα διαβιβάσει τα σχετικά προσωπικά στοιχεία του Συνδρομητή στο εν λόγω Άλλο Παροχέα αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

8.7. Εφόσον ο Συνδρομητής έχει δώσει τη συγκατάθεση του για τη λήψη ενημερωτικού υλικού στους Ειδικούς Όρους, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα για σκοπούς προώθησης σε αυτόν ενημερωτικού υλικού που αφορά την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της ή την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Συνδρομητής δίδει τη ρητή συγκατάθεση του σε σχέση με την επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων ή στοιχείων του που κατέχει η Εταιρεία και τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν και/ή να εξυπηρετήσουν την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, νοουμένου ότι η επεξεργασία τους δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία.

8.8. Ο Συνδρομητής συμφωνεί και συγκατατίθεται ρητά όπως η Εταιρεία τον εντάξει, κατά την απόλυτη κρίση της, σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων εταιρείας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή εταιρείας με άλλο συναφή σκοπό, σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

9.1. Οτιδήποτε έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί από την Εταιρεία στο Δίκτυο της και/ή στις υπηρεσίες και αποτελεί αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του Συνδρομητή.

9.2. Οτιδήποτε που υπόκειται σε δικαίωμα που αναφέρεται στον όρο 9.1 αποτελεί και παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρείας και/ή συνεργατών και/ή τρίτων που εξουσιοδότησαν τη χρήση του από την Εταιρεία και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αποσυμπίεση, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του με οποιοδήποτε μέσο και/ή τρόπο από τον Συνδρομητή, παρά μόνο με την παραλαβή της προηγούμενης έγγραφης και ειδικής για τον σκοπό αυτό άδειας από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή λογισμικό, ο Συνδρομητής έχει μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού για τον σκοπό και τη χρονική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών και οφείλει να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της Εταιρείας και τη σχετική Νομοθεσία.

10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

10.1. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα έχει για τη μη τήρηση ή την καθυστέρηση στην τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης ή οποιουδήποτε από αυτούς, όταν αυτό οφείλεται σε λόγους εκτός του ελέγχου της, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λόγων ανωτέρας βίας, καιρικών συνθηκών, πολέμων, απεργιών, ατυχημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, δολιοφθορών, κυβερνητικών απαγορεύσεων, πράξεων Κυπριακών ή Κοινοτικών ή άλλων Αρχών, δικαστικών αποφάσεων, εμπορικού αποκλεισμού, κυβερνοεπιθέσεων, αποκοπή καλωδίων, αλλαγής, διακοπής ή βλάβης στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων και γενικά οποιωνδήποτε λόγων για τους οποίους δεν ευθύνεται η Εταιρεία.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Σύμβαση με τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες προειδοποίηση προς τον Συνδρομητή. Νοείται ότι η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση με άμεση ισχύ, όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο για σκοπούς συμμόρφωσης με την εκάστοτε Νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία ειδοποιεί το συντομότερο δυνατό τον Συνδρομητή για την τροποποίηση.

11.2. Άνευ επηρεασμού της επιφύλαξης του όρου 11.1 ανωτέρω για τροποποίηση με άμεση ισχύ, η Εταιρεία ειδοποιεί τον Συνδρομητή σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση, είτε με δημοσίευση στον τύπο, είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, είτε με επιστολή ή άλλη έγγραφη ειδοποίηση ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο που δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής οποιασδήποτε προτεινομένης τροποποίησης. Επίσης η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Συνδρομητή και σχετικά με το δικαίωμα του να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς κόστος εφόσον δεν αποδέχεται την προτεινόμενη τροποποίηση.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1. Εκτός στο βαθμό που προνοείται ρητά στην παρούσα Σύμβαση, η Εταιρεία δεν κάνει, ούτε εξυπακούεται ότι έκανε, οποιεσδήποτε παραστάσεις και δεν δίνει, ούτε έχει δώσει, οποιεσδήποτε εγγυήσεις ποιότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλως πως σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.

12.2. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη, ζημιά σε περιουσία, απώλεια κέρδους ή οποιεσδήποτε άλλες άμεσες ή έμμεσες ζημιές που τυχόν να υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, συνδεδεμένο άμεσα ή έμμεσα με αυτόν, συνεπεία της και/ή σε σχέση με τη διακοπή ή αναστολή των Υπηρεσιών ή τη δυσλειτουργία των Υπηρεσιών ή του Εξοπλισμού.

12.3. Χωρίς επηρεασμού του όρου 12.2, όπου δεν προνοείται ρητά στην παρούσα Σύμβαση συγκεκριμένη θεραπεία, η μέγιστη ευθύνη που θα φέρει η Εταιρεία για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη, ζημιά σε περιουσία, απώλεια κέρδους ή οποιεσδήποτε άλλες άμεσες ή έμμεσες ζημιές που τυχόν να υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, συνδεδεμένο άμεσα ή έμμεσα με αυτόν, συνεπεία της και/ή σε σχέση με την αμελή ή πλημμελή εκτέλεση ή την παράλειψη εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ή οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων αυτής, που συνιστά παράβαση σύμβασης και/ή αστικό αδίκημα και/ή παράβαση της Νομοθεσίας, δε θα υπερβαίνει συνολικό ποσό ίσο με τη μηνιαία συνδρομή των Υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί στην πράξη ή για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, οποιοδήποτε είναι μικρότερο.

12.4. Άνευ περιορισμού της γενικότητας των όρων 12.2 και 12.3 ανωτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για:

(α) την ασφάλεια, γνησιότητα, ακρίβεια ή εμπιστευτικότητα και τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων που λαμβάνει, αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής από το Διαδίκτυο μέσω των Υπηρεσιών και/ή του Δικτύου,

(β) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, υλική ή μη ζημία υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο από την πρόσβαση του στο Διαδίκτυο μέσω των Υπηρεσιών και/ή του Δικτύου,

(γ) τυχόν διαφορές που δυνατό να προκύψουν μεταξύ του Συνδρομητή και τρίτων προσώπων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του Δικτύου ή του Διαδικτύου,

(δ) οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα, μηνύματα, υπηρεσίες, προγράμματα ή άλλο υλικό ή πληροφορίες ή γενικά οτιδήποτε που διατίθεται ή λαμβάνεται μέσω των Υπηρεσιών,

(ε) ενδεχόμενη χρήση των Υπηρεσιών από τον Συνδρομητή κατά τρόπο προσβλητικό, καταχρηστικό, άτιμο, άσεμνο, ενοχλητικό ή κατά τρόπο ο οποίος αντίκειται στα χρηστά ήθη και/ή στη Νομοθεσία ή

(στ) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υλική ή μη ζημία υποστεί ο Συνδρομητής λόγω απώλειας δεδομένων που ευρίσκονται αποθηκευμένα στους διακομιστές, εξυπηρετητές ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Εταιρείας.

13. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13.1. Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο Συνδρομητής δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός όσον αφορά την επιστροφή της Εγγύησης σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 7.11.

13.2. Μετά τη λήξη της Αρχικής Περιόδου και χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα τερματισμού που παρέχεται στον όρο 2.1, έκαστος Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε, δίδοντας τουλάχιστο τριάντα (30) ημερών γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Ο Συνδρομητής σε αυτή τη περίπτωση δε θα χρεώνεται το Διοικητικό Τέλος Διακοπής, αλλά θα υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία τα οφειλόμενα από Υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν.

13.3. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης, το επηρεαζόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα δύναται με έγγραφη ειδοποίηση προς το υπαίτιο Συμβαλλόμενο Μέρος, τάσσοντας προθεσμία συμμόρφωσης δεκαπέντε (15) ημερών, να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση. Το υπαίτιο Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να παύσει την παραβίαση, να αποκαταστήσει τις συνέπειες της πράξης του και να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποχρεώσεις του εντός της δοθείσας προθεσμίας και να ενημερώσει σχετικώς και εγγράφως το επηρεαζόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος. Σε περίπτωση που το υπαίτιο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν προβεί σε όλες τις πιο πάνω ενέργειες, ο τερματισμός της Σύμβασης θα επέρχεται άμεσα με τη συμπλήρωση της προθεσμίας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης όρου της Σύμβασης, για τον οποίο έχει ήδη δοθεί ειδοποίηση από το ίδιο Συμβαλλόμενο Μέρος, τότε το επηρεαζόμενο αυτό Συμβαλλόμενο Μέρος θα δύναται να δώσει στο υπαίτιο Συμβαλλόμενο Μέρος έγγραφη ειδοποίηση τερματισμού με άμεση ισχύ.

13.4. Σε περίπτωση άρνησης, παράλειψης ή καθυστέρησης πληρωμής οποιουδήποτε οφειλομένου ποσού από τον Συνδρομητή για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που αυτό κατέστη πληρωτέο, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς προειδοποίηση και οι πρόνοιες του όρου 13.3 δεν θα εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση.

13.5. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμβάσης από τον Συνδρομητή για οποιονδήποτε λόγο, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία τα οφειλόμενα από Υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν, συμπεριλαμβανομένου της συνδρομής των τριάντα (30) ημερών προειδοποίησης εάν αυτή δεν έχει δοθεί κανονικά, πλέον και Διοικητικού Τέλους Διακοπής με βάση τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

13.6. Η Εταιρεία θα δύναται, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, να προβεί σε αναστολή ή προσωρινή αποσύνδεση των Υπηρεσιών σε περίπτωση από μέρους του Συνδρομητή παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης και/ή σε περίπτωση παράνομης χρήσης των Υπηρεσιών και/ή όπου οι Υπηρεσίες που παρέχονται στον Συνδρομητή καταστούν απειλή για την ασφάλεια, λειτουργικότητα και/ή ακεραιότητα του Δικτύου, άνευ βλάβης του δικαιώματος της να προβεί σε τερματισμό της παρούσας Σύμβασης και/ή να διεκδικήσει αποζημιώσεις και άνευ βλάβης οποιωνδήποτε ετέρων νόμιμων δικαιωμάτων της.

14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

14.1. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

14.2. Ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιαδήποτε δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

15.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν με καλή πίστη κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση.

15.2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί η διαφορά, τότε οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να παραπέμψει τη διαφορά στον ΕΡΗΕΤ για επίλυση σύμφωνα με τη Νομοθεσία και/ή να αποταθεί σε αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

15.3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών επίλυσης διαφορών του ΕΡΗΕΤ δυνάμει της Νομοθεσίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς προκύψει.

15.4. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο.

16. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

16.1. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, κάθε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον Συνδρομητή που τον αφορά ειδικά θα αποστέλλεται στον Συνδρομητή ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία (fax). Η ειδοποίηση θα αποστέλλεται στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) που έχει δώσει ή γνωστοποιήσει εγγράφως ο Συνδρομητής στην Εταιρεία.

16.2. Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των ανωτέρω μεθόδων ειδοποίησης, η Εταιρεία δύναται να ειδοποιεί τον Συνδρομητή για σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένης της ανάρτησης της ειδοποίησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της δημοσίευσης ανακοινώσεως στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τύπο ή δια διαφημιστικού μηνύματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφ’ όσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία.

16.3. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, κάθε ειδοποίηση του Συνδρομητή προς την Εταιρεία θα γίνεται εγγράφως και θα αποστέλλεται στην Εταιρεία βάσει της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων/εισηγήσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον σύνδεσμο cablenet.com.cy/επικοινωνία/.

16.4. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στις ειδοποιήσεις που δίδει στον Συνδρομητή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

17. ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πρόνοια της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη ή παράνομη, το υπόλοιπο της Σύμβασης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν την εν λόγω πρόνοια με νέα έγκυρη πρόνοια παραπλήσιου, κατά το δυνατό, περιεχομένου έτσι ώστε η αρχική έννοια του όρου που αντικαθίσταται να παραμένει όσο το δυνατό πιο κοντά στην αρχική πρόθεση των Συμβαλλομένων Μερών.

17.2. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή θεραπειών που απορρέουν για έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος από οποιοδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, είτε κατ’ επιλογή, είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο, το επηρεαζόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή θεραπειών αυτών σε οποιονδήποτε αργότερο χρόνο. Επίσης η οποιαδήποτε μη εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων ή θεραπειών σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση, είτε κατ’ επιλογή, είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο, δεν σημαίνει ότι το επηρεαζόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα πράξει το ίδιο και στο μέλλον και δεν αναιρεί κατ’ οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα ή τη θεραπεία αυτή.

17.3. Οι αναφορές στη λέξη πρόσωπο στην παρούσα Σύμβαση αναφέρονται τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.