Ημερομηνίες Διακοπής Υπηρεσιών Λόγω Εκκρεμούς Υπολοίπου

Απρίλιος 2021 6, 7 & 8
Μάϊος 2021 10, 11 & 12
Ιούνιος 2021 7, 8 & 9
Ιούλιος 2021 6, 7 & 8
Αύγουστος 2021 9, 10 & 11
Σεπτέμβριος 2021 7, 8 & 9
Οκτώβριος 2021 5, 6 & 7
Νοέμβριος 2021 8, 9 & 10
Δεκέμβριος 2021 6, 7 & 8

Οι ημερομηνίες είναι προσωρινές και ενδέχεται να αλλάξουν.

Μενού