Ημερομηνίες Διακοπής Υπηρεσιών Λόγω Εκκρεμούς Υπολοίπου

Ιανουάριος 20207 & 8
Φεβρουάριος 20204, 5 & 6
Μάρτιος 20204 & 5
Απρίλιος 20206, 7 & 8
Μάϊος 20204, 5 & 6
Ιούνιος 20202, 3 & 4
Ιούλιος 20206, 7 & 8
Αύγουστος 20204, 5 & 6
Σεπτέμβριος 20207 & 8
Οκτώβριος 20205, 6 & 7
Νοέμβριος 20203, 4 & 5
Δεκέμβριος 20207 & 8

Οι ημερομηνίες είναι προσωρινές και ενδέχεται να αλλάξουν.

Μενού