Ημερομηνίες Διακοπής Υπηρεσιών Λόγω Εκκρεμούς Υπολοίπου

Απρίλιος 20216, 7 & 8
Μάϊος 202110, 11 & 12
Ιούνιος 20217, 8 & 9
Ιούλιος 20216, 7 & 8
Αύγουστος 20219, 10 & 11
Σεπτέμβριος 20217, 8 & 9
Οκτώβριος 20215, 6 & 7
Νοέμβριος 20218, 9 & 10
Δεκέμβριος 20216, 7 & 8

Οι ημερομηνίες είναι προσωρινές και ενδέχεται να αλλάξουν.

Μενού