€19.90/μήνα
ΧΩΡΙΣ δέσμευση συμβολαίου


Ταχύτητα Internet έως και 100M/20M
Σταθερή Τηλεφωνική Γραμμή
Cablenet λογαριασμός email

 

€24.90/μήνα
ΧΩΡΙΣ δέσμευση συμβολαίου


Ταχύτητα Internet έως και 100M/20M
Σταθερή Τηλεφωνική Γραμμή
Cablenet λογαριασμός email

 

€24.90/μήνα
ΧΩΡΙΣ δέσμευση συμβολαίου


Ταχύτητα Internet έως και 100M/20M
Variety TV (65+ κανάλια)
Σταθερή Τηλεφωνική Γραμμή
Cablenet λογαριασμός email

 

€29.90/μήνα
ΧΩΡΙΣ δέσμευση συμβολαίου


Ταχύτητα Internet έως και 100M/20M
Variety TV (65+ κανάλια)
Σταθερή Τηλεφωνική Γραμμή
Cablenet λογαριασμός email

Επιλέγουμε ηλεκτρονικό λογαριασμό για έναν πιο πράσινο πλανήτη
Μενού