• Δυνατότητα διατήρησης του υφιστάμενου τηλεφωνικού αριθμού (μέσω της φορητότητας) χωρίς χρέωση.
  • Δωρεάν κλήσεις μεταξύ συνδρομητών Cablenet.
  • Δωρεάν υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, προώθησης κλήσεων (απασχολημένη γραμμή, μη απάντηση, όλες τις κλήσεις), απόκρυψης αριθμού, φραγής κλήσεων σε αριθμούς με πρόθεμα 900 και 909 και υπηρεσία φραγής διεθνών κλήσεων.
  • Ο συνδρομητής δεν χρειάζεται να έχει υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή.
Μενού