Τώρα μπορείτε άμεσα και εύκολα να προσθέσετε Όγκο ∆εδομένων, αφού εξαντληθεί ο επιλεγμένος όγκος δεδομένων του πλάνου Κινητής που έχετε, αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στο 8844 με τον αντίστοιχο κωδικό (βλ. παρακάτω).

Προσθήκη Όγκου ΔεδομένωνΤιμήΚωδικός για SMSΑποστολή SMS στο
250MB€6BOOST2508844
500MB€9BOOST5008844
1GB€12BOOST10008844

 

  • Η Προσθήκη Όγκου ∆εδομένων ισχύει για 30 ημέρες, από την ημέρα αγοράς του.
  • Πρώτα θα χρησιμοποιείται η Προσθήκη Όγκου ∆εδομένων και στη συνέχεια ο επιλεγμένος όγκος δεδομένων του πλάνου Κινητής.
  • ∆εν υπάρχει περιορισμός για το πόσες φορές μπορεί να γίνει Προσθήκη Όγκου ∆εδομένων.
  • Η χρέωση της Προσθήκης Όγκου ∆εδομένων είναι εφάπαξ.
Μενού