Τώρα μπορείτε άμεσα και εύκολα να προσθέσετε Όγκο ∆εδομένων, αφού εξαντληθεί ο επιλεγμένος όγκος δεδομένων του πλάνου Κινητής που έχετε, αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στο 8844 με τον αντίστοιχο κωδικό (βλ. παρακάτω).

Προσθήκη Όγκου ΔεδομένωνΤιμήΚωδικός για SMSΑποστολή SMS στο
250MB€6BOOST2508844
500MB€9BOOST5008844
1GB€12BOOST10008844
 
  • Η Προσθήκη Όγκου ∆εδομένων ισχύει για 30 ημέρες, από την ημέρα αγοράς του.
  • ∆εν υπάρχει περιορισμός για το πόσες φορές μπορεί να γίνει Προσθήκη Όγκου ∆εδομένων (ακόμη και μέσα στον ίδιο μήνα).
  • Πρώτα θα χρησιμοποιείται η Προσθήκη Όγκου ∆εδομένων και στη συνέχεια ο επιλεγμένος όγκος δεδομένων του πλάνου Κινητής. Ως εκ τούτου, αν τον επόμενο μήνα υπάρχει υπόλοιπο από την Προσθήκη Όγκου Δεδομένων, αυτό θα χρησιμοποιείται πρώτα και στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο επιλεγμένος όγκος δεδομένων του πλάνου Κινητής.
  • Η χρέωση της Προσθήκης Όγκου ∆εδομένων είναι εφάπαξ.
Μενού